ZorgWiel (met menselijke maat)

Stichting ZorgWiel is een nieuwe, kleine zorgaanbieder die in april 2014 is opgericht door Stichtingen/Verenigingen van ouders en belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke beperking.

ZorgWiel richt zich op het in stand houden, voortbestaan en verder ontwikkelen van kleinschalige woonbegeleidingsprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking. Door veranderingen in financiering door overheidsinstanties en schaalvergroting door veel bestaande zorginstellingen komt het voortbestaan en de toekomst van deze kleinschalige woonbegeleidingsprojecten steeds meer onder druk te staan.

De oprichters van ZorgWiel zijn en blijven overtuigd van een toekomstperspectief voor deze projecten en de positieve effecten daarvan, zoals maximale zeggenschap van bewoners en hun ouders/belangenbehartigers, persoonlijke betrokkenheid en elkaar kennen, natuurlijke verbindingen met buren, vrienden en voorzieningen in de wijk. Voorwaarde voor dit toekomstperspectief is wel dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en dat de professionele zorg laagdrempelig en op eenvoudige wijze wordt georganiseerd.

 

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT