Eenvoud in organisatie

ZorgWiel heeft een eenvoudige organisatiestructuur zonder managementlagen en is laagdrempelig van opzet. De basis wordt gevormd door de woon- en gezinshuizen. Bewoners, ouders/belangenbehartigers, begeleiders en vrijwilligers vormen de kern ('de pijlers') van de organisatie. Zij zijn de belangrijkste schakels in het samen invullen van een fijn en gelukkig leven voor de bewoners.

Binnen ieder woon- of gezinshuis is een teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Deze teamleider is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij het woon- of gezinshuis en onderhoudt het contact met de staf van ZorgWiel. De staf zorgt voor alle werkzaamheden die nodig zijn om de woon- en gzinshuizen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Een kleine, slagvaardige Raad van Toezicht toetst regelmatig of ZorgWiel haar doelstellingen bereikt. Belangrijke aandachtspunten zijn onder andere de tevredenheid van bewoners, ouders/belangenbehartigers en medewekers, de deskundigheid van medewerkers en de kwaliteit van de zorgondersteuning. Ook toetst de Raad van Toezicht of ZorgWiel financieel gezond blijft. De leden van de Raad van Toezicht hebben veel bestuurlijke ervaring, zowel in de zorgsector als in het bedrijfsleven. Daarnaast zijn zij deels ervaringsdeskundig als ouders van een verstandelijk beperkte zoon of dochter.  

ZorgWiel heeft niet geïnvesteerd in dure kantoorpanden of andere accommodaties en gaat dat ook niet doen. Besprekingen en activiteiten worden zoveel mogelijk aan de basis van de organisatie geregeld, in de woon- of gezinshuizen zelf of in buurthuizen of wijkgebouwen ter plaatse. De staf werkt vanuit de eigen privéwoning.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT