Kleinschalige zorg

ZorgWiel biedt zorg en ondersteuning in kleinschalige woonbegeleidingsprojecten (woon- en gezinshuizen). De omvang van deze huizen varieert van minimaal zes tot maximaal 15 bewoners. Wij zien het aantal van zes bewoners als minimale omvang om ervoor te zorgen dat er altijd professionele begeleiding aanwezig kan zijn als de bewoners in hun huis zijn, veelal ook gedurende de nacht. Wannneer het aantal bewoners (veel) meer wordt dan 15 dan is er in onze visie geen sprake meer van een kleinschalig karakter. Het wordt dan moeilijk om ervoor te zorgen dat het netwerk rond de individuele bewoner zoals mede-bewoners, ouders/familieleden, begeleiders, buren en vrienden voor alle betrokkenen overzichtelijk blijft.

Uiteraard kan er aanleiding zijn om van deze omvang af te wijken. Aanwezigheid of oproepbaarheid gedurende de nacht is natuurlijk afhankelijk van de zorgvraag of de zorgindiatie. Er kunnen natuurlijk hele goede redenen zijn om van de onder- of bovengrens af te wijken. Wij gaan daarover dan met alle betrokkenen in gesprek.

Kleinschaligheid willen wij ook op organisatieniveau garanderen. Dat wil zeggen dat de omvang (het aantal woon- en gezinshuizen) van ZorgWiel beperkt blijft. Wij willen voorkomen dat er in de aansturing extra managementlagen ontstaan.

Wij schatten in dat met een omvang van 15 woon- of gezinshuizen een optimale omvang is bereikt om ook het kleinschaligheidskarakter ook op organisatieniveau te behouden.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT