Lage overhead

ZorgWiel heeft een eenvoudige organisatiestructuur zonder managementlagen en heeft niet geïnvesteerd in dure kantoorpanden of andere accommodaties. De organisatiekosten van ZorgWiel zijn ook laag omdat administratieve werkzaamheden worden uitbesteed aan organisaties die dat goedkoper en doelmatiger kunnen doen.

Minimaal 85% van de beschikbare middelen wordt ingezet voor de dagelijkse zorgondersteuning en begeleiding. Zodra een toereikende reserve is opgebouwd streven wij ernaar dit percentage nog te verhogen.

Door de lage overheadkosten van ZorgWiel blijft het mogelijk om kleinschalige zorg te bieden en te blijven bieden. 

Via de halfjaarlijkse 'verantwoordingsgesprekken' krijgen bewoners, ouders en belangenbehartigers inzage in onze organisatiekosten.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT