Langdurige relaties

ZorgWiel biedt zorg en ondersteuning aan mensen die daar langdurig, meestal levenslang, op zijn aangewezen. Voor bewoners, ouders en belangenbehartigers is het belangrijk dat er zo min mogelijk personele wisselingen zijn. In de langdurige zorg is wederzijds vertrouwen, elkaar kennen en elkaar gemakkelijk kunnen benaderen een basisvoorwaarde voor kwaliteit van leven. Dat wordt onder andere bereikt door zoveel mogelijk continuïteit in de professionele begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn en zich voor langere tijd verbinden aan bewoners, ouders en belangenbehartigers van een woon- of gezinshuis.

De leiding van ZorgWiel zet zich persoonlijk in om invulling te geven aan langdurige relaties door regelmatig contact te hebben met bewoners, ouders/belangenbehartigers en medewerkers. Door af en toe mee te werken in een woon- of gezinshuis wordt op een natuurlijke manier voeling gehouden met de dagelijkse praktijk.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT