Meewerkend leidinggevende

Ieder woon- of gezinshuis heeft één teamleider. De teamleider is een meewerkend voorvrouw of voorman, die voor alle betrokkenen het eerste aanspreekpunt is en leiding geeft aan het woon- of gezinshuis. Hij/zij is veel aanwezig en is daardoor goed bereikbaar voor alle betrokkenen en weet hoe het dagelijks reilt en zeilt in het woon- of gezinshuis. Bij ZorgWiel is dus geen sprake van leiding op afstand!

De teamleider wordt ingezet voor directe begeleidingsuren en is daarnaast - afhankelijk van de omvang van het project - één of twee dagen per week vrijgesteld voor coördinerende werkzaamheden. Hierbij kan worden gedacht aan de aansturing van het team van medewerkers, planning van de personele inzet, overleg met ouders/belangenbehartigers, contacten met vrijwilligers en lokale partijen.

Bewoners, ouders/belangenbehartigers hebben een belangrijke stem in de selectie van de teamleider.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT