Samenwerken in de zorg

De zorg en ondersteuning die ZorgWiel biedt, vindt middenin de samenleving plaats. Op lokaal niveau wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties, clubs en verenigingen, kerken en vrijwilligersorganisaties. De teamleider van een woon- of gezinshuis speelt hierin een centrale rol.

ZorgWiel biedt zelf geen dagbesteding maar werkt samen met organisaties die dagbesteding en/of werk aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij vinden het van belang dat bewoners zoveel mogelijk deelnemen aan en onderdeel zijn van de samenleving. Om dit te bewerkstelligen worden bewoners gestimuleerd om buiten de woonomgeving dagbesteding te ontvangen of  te werken.

Op het gebied van werk en dagbesteding werken wij bij voorkeur samen met kleine, lokale aanbieders, zoals zorgboerderijen, ateliers, lunch- en eetgelegenheden. Uitgangspunt is dat onze bewoners een ruime keus hebben voor een gevarieerde daginvulling.

Wanneer bewoners specifieke behandeling nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op organisaties die deze specifieke zorg in huis hebben. ZorgWiel heeft zelf geen behandelaars in dienst, maar heeft wel samenwerkingsovereenkomsten met organisaties of ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) die behandeling bieden. Wij kunnen hierin bemiddelen en verwijzen.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT