Woon- en ouderinitiatieven

ZorgWiel is opgericht in samenwerking met ouders/belangenbehartigers met een verstandelijk beperkt familielid. Wij hechten veel belang aan de eigen inbreng van de bewoners en hun ouders/belangenbehartigers. Zij kunnen het beste aangeven wat er nodig is om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. ZorgWiel werkt daarin ondersteunend en adviserend. In de woon- en gezinshuizen zorgt ZorgWiel voor de dagelijkse, professionele begeleiding. Ook trekt ZorgWiel samen op met ouders/belangenbehartigers in de ontwikkeling van nieuwe woonbegeleidingsprojecten.

Daarnaast werkt ZorgWiel samen met gezinshuizen. Hierbij bieden gezinsouders zorg en begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Gezinshuizen sluiten goed aan bij de visie van ZorgWiel vanwege het kleinschalige karakter en de natuurlijke wijze, waarop kinderen en jongeren met een beperking kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

ZorgWiel heeft een modelovereenkomst ontwikkeld voor samenwerking met ouderinitiatieven, stichtingen/verenigingen van ouders en gezinshuizen. Aan de hand van dit model gaan wij graag met u in gesprek over samenwerken en samen zorg verlenen, ieder vanuit de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT