In Gezinshuis Meiners wonen vijf broers en zussen met een verstandelijke beperking met elkaar in het oorspronkelijke ouderlijk huis. De ouders wonen vlakbij en zijn nog heel actief en nauw betrokken bij de dagelijkse zorg voor hun kinderen. De heer en mevrouw Meiners waren één van de eersten in ons land die zelf initiatief namen om de zorg voor hun kinderen zelf te gaan organiseren met gebruik van PGB.

Jeruzalem 5

6881 JJ Velp

Informatie: Helmut & Marian Meiners, tel. 026-3623 455 

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT