Kleinschalig wonen

De zorgondersteuning wordt kleinschalig georganiseerd in woonhuizen of gezinshuizen van 6 tot maximaal 15 bewoners. Dat is een bewuste keuze om enerzijds te waarborgen dat er professionele begeleiding beschikbaar is als de bewoners thuis zijn en anderzijds te bewerkstelligen dat bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers elkaar persoonlijk kennen en gemakkelijk kunnen benaderen. Het kleinschalige karakter van de woonhuizen biedt bovendien geborgenheid, waarin bewoners zich samen met anderen thuis kunnen voelen. Kleinschaligheid zorgt er ook voor dat een woon- of gezinshuis gemakkelijk toegankelijk is voor de directe omgeving. Ouders en familie lopen zonder schroom binnen. Buren, vrienden en vrijwilligers zijn graag geziene gasten.

Een woonhuis bestaat meestal uit een aantal appartementen 'onder één dak' met ook mogelijkheden voor gezamenlijke ontmoeting, bijvoorbeeld in een gezamenlijke, gezellig ingerichte huiskamer. Vaak zijn ouders/belangenbehartigers of gezinsouders initiatiefnemer (geweest) voor de totstandkoming van deze woon- of gezinshuizen.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT