Verstandelijk beperkten/gehandicapten

ZorgWiel biedt in haar woon- of gezinshuizen mensen met een verstandelijke handicap of beperking mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te leven en zich optimaal te ontwikkelen. De woon-/gezinshuizen bieden een beschermde woonvorm en permanent toezicht. Het gaat om mensen met een WLZ-zorgindicatie in de vorm van een ZZP (ZorgZwaartePakket), variërend van ZZP VG-3 tot en met VG-8. VG staat voor Verstandelijk Gehandicapt. Naast de verstandelijke handicap kan er ook sprake zijn van bijkomende beperkingen, zoals autisme, epilepsie en/of lichamelijke beperkingen  Wij bieden in combinatie met verblijf: huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, begeleiding en waar nodig verpleging.

Onze bewoners hebben veelal een eigen appartement (woon-zitkamer, slaapkamer, douche- of badkamer) dat deel uitmaakt van een gezamenlijk wooncomplex met meer appartementen. In het gezamenlijk wooncomplex zijn mogelijkheden voor gezamenlijk eten en gezamenlijke activiteiten. Een prachtige combinatie van mogelijkheden voor eigen privacy en ontmoeting met andere bewoners.  

Vanuit de woonhuizen kunnen ook ondersteunende activiteiten worden geboden aan mensen (deelnemers) in de directe omgeving die af en toe een beetje hulp nodig hebben. Wij noemen dat de wijkzorg. De ondersteuning kan heel gevarieerd zijn van een dagelijks verpleegkundige handeling tot een uurtje begeleiding per week.

Kenmerkend voor de woonhuizen en de wijkzorg is dat bewoners en deelnemers elkaar onderling kunnen ondersteunen. Zo kan iemand met een verstandelijke beperking voor een oudere in dezelfde wijk de hond uitlaten.

Met woon-/gezinshuizen en wijkzorg stralen wij uit dat bewoners en deelnemers veel voor elkaar kunnen betekenen, ieder vanuit zijn of haar mogelijkheden en talenten. Familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers zijn actief betrokken. Dat kan in de vorm van bijdragen aan de directe zorgondersteuning, maar ook door het organiseren en aanbieden van welzijnsactiviteiten of af en toe eenvoudige hand- en spandiensten.

Deze verbondenheid zorgt ervoor dat vereenzaming wordt voorkomen en dat iedereen zich gewaardeerd voelt in de samenleving.  MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT