WLZ-zorg (in natura)

ZorgWiel heeft van het Ministerie van VWS een erkenning gekregen voor het leveren van zorg (in natura) op basis van de Wet Langdurige Zorg. Deze erkenning houdt in dat ZorgWiel voldoet aan alle wettelijke eisen en voorwaarden om zorg in natura te kunnen bieden en te kunnen verantwoorden.

Om zorg in natura te kunnen bieden is het noodzakelijk dat een zorgaanbieder een overeenkomst aangaat met het regionale Zorgkantoor. Het Zorgkantoor voert de WLZ uit namens de regionale zorgverzekeraars. Voor 2015 heeft ZorgWiel inmiddels een overeenkomst met het Zorgkantoor Arnhem (Menzis) verkregen. Met een paar andere Zorgkantoren is ZorgWiel nog in onderhandeling over het verkrijgen van een overeenkomst.

In de Zorgkantoorregio's waar ZorgWiel (nog) geen overeenkomst heeft met het Zorgkantoor, kan de zorg worden geboden op basis van het Persoonsgebonden Budget

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT