Zorg met verblijf

In de woon- en gezinshuizen ontvangen de bewoners verblijf (een beschermde woonvorm met permanent toezicht) en de benodige begeleiding en verzorging. Daarbij streven wij ernaar dat bewoners zoveel mogelijk zelf de kosten van hun eigen appartement/woonruimte betalen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking zelf kunnen kiezen waar, hoe en met wie zij willen wonen. Dat betekent dat zij in principe zelf hun appartement huren en zelf hun appartement inrichten. Soms gebeurt dat via bemiddeling door een Stichting of Vereniging van ouders, die op hun beurt weer onderverhuren aan de bewoners.

In financiële zin is deze constructie mogelijk, omdat bewoners hun uitkering of inkomen volledig behouden, geen eigen bijdrage verblijf betalen en gebruikmaken van huurtoeslag. Daar waar nodig helpen wij graag met het uitwerken van de mogelijkheden.

Alle zaken die niet met huisvesting/het appartement te maken hebben, worden bij zorg met verblijf betaald uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) van de bewoner.

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT