Zorgplan 'Mijn Plan'

Bij ZorgWiel noemen wij het zorgplan : 'Mijn Plan', omdat het plan persoonlijk is en de bewoner hiervan de eigenaar is. In 'Mijn Plan' worden de afspraken vastgelegd die met de bewoner en zijn of haar ouders/belangenbehartigers worden gemaakt over de zorg en ondersteuning en de persoonlijke toekomstplannen. 'Mijn Plan' wordt twee keer per jaar besproken met de bewoner, zijn of haar persoonlijk begeleider, ouders/belangenbehartigers en de teamleider. Er wordt gekeken of er voldoende reultaten zijn behaald op het werken aan de toekomstplannen en/of deze moeten worden bijgesteld. Als er sprake is van specifieke problematiek dan kan ook een behandelaar of specialist bij de bespreking van 'Mijn Plan' worden betrokken.

'Mijn Plan' wordt digitaal (uiteraard beveiligd) vastgelegd in het informatieysteem van ZorgWiel. Daarnaast kan iedere bewoner een papieren versie van 'Mijn Plan" ontvangen. Wanneer de bewoner zelf over een beveiligde computer, laptop of iPad beschikt dan wordt 'Mijn Plan' op verzoek ook digitaal aangeboden.MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT