Persoonlijk netwerk

ZorgWiel schenkt veel aandacht aan het persoonlijk netwerk van de bewoners in de woon- en gezinshuizen. In de eerste plaats door de ouders en familie van bewoners actief te betrekken. Daar waar mogelijk proberen wij hen te betrekken bij de zorg en ondersteuning voor hun familielid. Ook buren, vrienden en vrijwilligers spelen een actieve rol in de woon- en gezinshuizen. Wij streven ernaar dat iedere bewoner minimaal een paar relaties heeft in zijn of haar persoonlijke netwerk.

In 'Mijn plan' wordt van iedere bewoner beschreven hoe zijn of haar netwerk eruit ziet en wat daarbij van belang is. In de (half)jaarlijkse bespreking en bijstelling van 'Mijn plan' krijgt het netwerk van de bewoner zorgvuldige aandacht. Er wordt nagegaan hoe de contacten verlopen en of deze bijdragen aan het welzijn voor de bewoners. De persoonlijk begeleider van de bewoner zorgt ervoor dat de persoonlijke relaties op de hoogte zijn van voor de bewoner belangrijke zaken of veranderingen.

Ook vanuit de organisatie wordt geïnvesteerd in goede contacten met de persoonlijke netwerken van de bewoners. Iedereen die betrokken is bij ZorgWiel kan zich abonneren op de digitale Nieuwsbrief om daarmee op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in woon- en gezinshuizen en de organisatie als geheel.   MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT