Zorgindicatie

Om voor langdurige zorg en ondersteuning in aanmerking te komen moet iemand de beschikking hebben over een zorgindicatie. Bij langdurige zorg gaat het om een indicatie door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ stelt onafhankelijk vast hoeveel zorg iemand nodig heeft. De indicatie voor mensen met een verstandelijke beperking wordt in principe levenslang afgegeven, omdat er meestal permanent zorg en ondersteuning nodig zal zijn. Wanneer er grote veranderingen optreden in iemands ondersteuningsvraag kan altijd een herindicatie bij het CIZ worden aangevraagd.

Vanuit ZorgWiel wordt indien nodig ondersteuning geboden bij het aanvragen van de (her)indicatie, bijvoorbeeld door het aanleveren van zorginhoudelijke informatie, of bij het invullen van het aanvaagformulier.

Via de regelmatige toetsing van het zorgplan (Mijn plan) wordt jaarlijks, of indien nodig vaker, gekeken of de zorgvraag nog overeen komt met de door het CIZ gestelde indicatie.

De dienstverlening van ZorgWiel richt zich voornamelijk op zorgvragers die behoefte hebben aan permanent toezicht en/of een beschermd woonklimaat (zoals dat heet in indicatietermen). Deze zorg valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Deze indicaties worden gesteld door het CIZ.

Zorgvragers die geen beschermd woonklimaat nodig hebben, maar een lichte ondersteuningsvraag hebben zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze ondersteuning wordt toegewezen door de gemeente. Het aanvragen van deze ondersteuning verloopt meestal via het Zorgloket van de betreffende gemeente (soms door middel van het 'keukentafelgesprek' met iemand van de gemeente). Ook deze lichte zorgondersteuning kan door ZorgWiel worden geboden in de wijk rondom het betreffende woon- of gezinshuis. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deze zorgondersteuning wordt betaald uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT