Zorgzwaartepakket

De laatste jaren is het Zorgzwaartepakket (ZZP) een begrip geworden. Zorgvragers die permanent ondersteuning nodig hebben en behoefte hebben aan begeleiding en verzorging in een beschermde woonsituatie krijgen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie in de vorm van een Zorgzwaartepakket. Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VG) is er sprake van de zorgzwaartepakketten VG-3 t/m VG-8.

ZorgWiel biedt in principe zorg aan alle zorgvragers die binnen deze zorgzwaartepakketten vallen en willen/kunnen deelnemen aan een kleinschalige woonvorm. De hoogte van het pakket is afhankelijk van iemands zorgvraag. Hoe meer zorg er nodig is, hoe hoger het pakket is. Er bestaat wat onduidelijkheid over de volgorde in de pakketten ten opzichte van de zorgvraag. Dat heeft te maken met het gegeven dat de pakketten 3, 6 en 7 vooal zijn afgestemd op zorgvragers waarbij het accent van de zorgvraag op problemen in het gedrag, autisme en dergelijke ligt. De pakketten 4, 5 en 8 zijn vooral afgestemd op zorgvragers die veel behoefte hebben aan persoonlijke verzorging en/of verpleging.

De rijksoverheid wil in het kader van de Wet Langdurige Zorg afstappen van het systeem van Zorgzwaartepakketten, omdat het soms stigmatiserend werkt of leidt tot claimgedrag. Men wil meer toe naar vaststelling van een zorgbudget op basis van het individuele zorgplan of 'zorgarrangement'. Vandaar dat wij binnen ZorgWiel veel aandacht schenken aan 'Mijn plan'.

In aansluiting op alle veranderingen binnen de zorg zal de indicatie in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid worden beperkt tot drie verschillende zorgpakketten: één voor bewoners met een lichte zorgvraag, één voor bewoners met een middelzware zorgvraag en één voor bewoners met een zware zorgvraag.

 

 MAILINGBRIEF AANMELDEN


CONTACT