Informatie van het CAK (Centraal Administratiekantoor) over eigen bijdragen

Sinds 1 januari 2019 zijn er veranderingen in de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Beschermd Wonen (in een instelling) opgetreden. Ook is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) veranderd.

Eigen vermogen telt minder zwaar mee

Hebben bewoners vermogen, zoals spaargeld? En is dit bedrag hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan telt in 2019 nog maar 4% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen bijdrage (in 2018 was dat 8%).

Lage eigen bijdrage: eerste 4 maanden

Gaat iemand in 2019 in een zorginstelling wonen? Dan betaalt die persoon de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage (in 2018 was dit nog de eerste 6 maanden). Na deze 4 maanden betaalt iemand de hoge eigen bijdrage.

In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Bij de vaststelling van deze eigen bijdrage Wmo wordt niet meer naar inkomen of vermogen gekeken.