Bezoek van het Zorgkantoor

 

Jessica Diepenhorst en Fieke Vermeer waren te gast.
Ze hadden daarvoor een flinke reis gemaakt vanuit Tilburg naar Gendt om de Bewonersraad uit te leggen wat het Zorgkantoor allemaal doet.

Het Zorgkantoor werkt voor mensen die vaak hun hele leven verzorging of begeleiding nodig hebben, zoals de bewoners in de woonhuizen van ZorgWiel. 

Ze maken afspraken met zorgaanbieders, zoals ZorgWiel, zodat de zorg goed wordt geregeld. Het Zorgkantoor betaalt de zorgaanbieders daarvoor. Soms is het lastig voor het Zorgkantoor om alle zorg die nodig is te kunnen betalen. Zij moeten het geld dan zo goed mogelijk verdelen. 

Sommige mensen die zorg nodig hebben, willen daarvoor graag een Persoonsgebonden budget.
Als die wens er is, regelt het Zorgkantoor dat.
Deze mensen kunnen dan zelf kiezen hoe, van wie en waar zij zorg willen. Bij ZorgWiel zijn er ook drie woonhuizen met een Persoonsgebonden budget voor de bewoners: Ons Huis in Uden, ’t Span in Nijmegen en De Boterbloem in Zeeland. 

Het Zorgkantoor maakt afspraken met grote en kleine zorginstellingen. Het Zorgkantoor vindt het belangrijk dat mensen kunnen kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Ook kijkt het Zorgkantoor of de kwaliteit van de zorg goed is. De zorgaanbieders stellen daarvoor jaarlijks een Kwaliteitsrapport op. Dat rapport wordt besproken tussen het Zorgkantoor en de zorgaanbieder. Het Zorgkantoor vindt het belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar bewoners en hun familie, krijgt iedereen voldoende aandacht, wat gaat er goed en wat kan beter. Maar ook als er fouten worden gemaakt, dat we daarvan leren om die dan in de toekomst niet weer te maken. 

Tot slot vindt het Zorgkantoor het belangrijk dat mensen niet te lang op zorg hoeven te wachten. Over al deze zaken is er vaak contact of een gesprek tussen het Zorgkantoor en onder andere ZorgWiel. 

We vonden het fijn dat Jessica en Fieke ons hierover hebben verteld. Het is nu zeker wat duidelijker geworden wat het Zorgkantoor voor ons betekent. Jessica en Fieke hebben hun verhaal verteld aan de hand van afbeeldingen. Als jullie deze willen bekijken, kan dat via de website van ZorgWiel.