De medicatie-app wordt getest

In mei zijn de medewerkers van Ons Huis in Uden gestart met een pilot voor uitgifte van medicatie met behulp van een medicatie-app, de app van MediCheck. Aanleiding hiervoor was het signaal van de Commissie Melding Incidenten en Calamiteiten (MIC) dat het aantal meldingen rond medicatie-uitgifte niet structureel minder werd, ondanks de extra aandacht hiervoor in teamoverleggen. Het advies van de MIC-commissie was om te onderzoeken hoe medicatie-uitgifte mogelijk nog zorgvuldiger zou kunnen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bruikbaar hulpmiddel en zijn we uitgekomen bij de app van MediCheck.  

Met de app van MediCheck is er rechtstreekse uitwisseling van informatie tussen de apotheek en het woonhuis. Binnen één oogopslag is de medewerker op de hoogte van het actuele medicatieoverzicht van een bewoner. Het toedienen van de medicatie wordt in de app direct digitaal geregistreerd. Daarmee worden vergissingen in de uitgifte duidelijk verminderd.

Bij evaluatie van de pilot met de medewerkers van Ons Huis waren er enthousiaste reacties. 

Danique van Doorn en Arnold van der Loop, persoonlijk begeleiders Ons Huis, waren daarbij aanwezig. Hun ervaringen:                                

“De start van MediCheck was goed. De app was na een week al volledig in gebruik en werkt erg prettig. Als voorbeeld werd genoemd, dat een bewoner oordruppels voorgeschreven had gekregen. Deze stonden direct goed vermeld in het medicatieoverzicht. Dit scheelt een hoop werk, want er hoeven geen documenten meer te worden aangemaakt. Ook de training was goed, er ontbrak geen informatie en als we nog vragen hadden, dan werden deze snel beantwoord door MediCheck. Het fijne aan de app is dat het veiliger en systematischer werkt, omdat de actuele medicatie rechtstreeks uit het apotheeksysteem wordt gestuurd. De positieve ervaring is, dat er nu minder contact nodig is met de apotheek, omdat alles al direct in het systeem staat.’’

De pilot krijgt nog een vervolg in De Strang in Gendt. Daarna wordt een besluit genomen over een verdere uitrol van de medicatie-app binnen ZorgWiel.