Jaarplan en Begroting 2020

De afgelopen maanden is samen met de Teamleiders en de Ouderbesturen van de woonhuizen hard gewerkt aan de voorbereiding van het Jaarplan en de Begroting 2020. De betrokkenheid van de Ouderbesturen daarbij is groot. Dat stimuleert en enthousiasmeert ons. 

Wanneer u interesse hebt in het Jaarplan kunt u dit in zijn geheel lezen via deze link: 

Klik hier om het Jaarplan 2020 te bekijken.

De hoofdpunten in het plan zijn: 

• bespreken van de resultaten van de Bewoners- en Medewerkerstevredenheidsonderzoeken

• verbeterplannen samenstellen naar aanleiding van deze onderzoeken. 

• presentiebijeenkomsten in de woonhuizen krijgen een vervolg

• verdieping in de zorg voor ouder wordende bewoners en/of bewoners die met dementieverschijnselen te kampen krijgen

• de ouderinitiatiefgroepen voor de nieuwe woonhuizen in Schaijk, Uden (2), Wijchen en Nijmegen krijgen de nodige ondersteuning

• de implementatie van de wet Zorg & Dwang 

• de jaarlijkse Kwaliteitsrapportage 

• en natuurlijk: het bewonersweekend in verband met ons 5-jarig bestaan. 

De begroting 2020 laat een positief resultaat zien, ondanks een flinke stijging van vooral de personeelskosten. De Bewonersraad, Medewerkersraad en het Teamleidersoverleg hebben positief geadviseerd over de plannen en de begroting. De Raad van Toezicht heeft het Jaarplan en de Begroting 2020 inmiddels vastgesteld. Ook hiervoor dank voor ieders inbreng!