Kwaliteitsrapportage 2018

> Kwaliteitsrapport Stichting ZorgWiel 2018

> Kwaliteitsrapport 2018 Bewonersversie 

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe kwaliteitsrapportage van ZorgWiel. De kwaliteitsrapportage maakt deel uit van het Landelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarmee leggen wij verantwoording af over de in 2018 geleverde zorg. Vorig jaar hebben wij voor het eerst ervaring opgedaan met het opstellen van een kwaliteitsrapportage en wij hebben dat als positief ervaren. De kwaliteitsrapportage biedt ons namelijk de kans om verantwoording af te leggen op een manier die bij ZorgWiel past en die voor iedereen toegankelijk en herkenbaar is. Daarom hebben wij ook 2 versies gemaakt: een versie met uitgebreide teksten en een bewonersversie met foto’s en picto’s.

De kwaliteitsrapportage bestaat eerst uit een algemeen gedeelte. Daarin wordt beschreven hoe ZorgWiel is ontstaan, wat onze kernwaarden zijn en waar het voor ons om draait: de samenwerking in onze woonhuizen. Om te laten zien dat de verschillende woonhuizen, in al hun diversiteit, centraal staan, worden de woonhuizen in het tweede gedeelte elk apart beschreven. Naast de algemene gegevens van elk woonhuis hebben wij een samenvatting opgenomen van de teamreflecties en de kern uit de interne visitaties.

De teamreflecties worden elk jaar in alle woonhuizen uitgevoerd door de teams zelf. In een teamreflectie komen alle aspecten aan bod van de dagelijkse zorg aan de bewoners. Bij elk aspect draait het om de vraag: ‘wat gaat goed en wat kan beter?’. Nieuw dit jaar waren de interne visitaties. Groepjes medewerkers hebben over en weer elkaars woonhuis bezocht en teruggekoppeld wat hen opviel, de sterke punten genoemd en tips gegeven voor verbeteringen. Voor de medewerkers die hebben deelgenomen aan de interne visitaties was deze werkwijze even wennen, maar zij hebben dit als zeer positief ervaren en wij geven er volgend jaar ook een vervolg aan. Behalve dat het mooie inzichten en nuttige verbeterpunten heeft opgeleverd, versterkt het ook de onderlinge contacten en verbinding tussen de woonhuizen. Dat laatste is een punt uit de kwaliteitsrapportage 2017. Naar aanleiding van die kwaliteitsrapportage kregen wij de opmerking dat het wel duidelijk was dat het bij ZorgWiel om de woonhuizen draait, maar ook de vraag hoe wij zorgen voor onderlinge verbondenheid tussen de woonhuizen in plaats van afzonderlijke eilandjes. Zo dient de kwaliteitsrapportage niet alleen als document om verantwoording af te leggen aan instanties, maar houdt het ons ook scherp.

Voordat wij de kwaliteitsrapportage hebben afgerond hebben de Bewonersraad, de Medewerkersraad en de Raad van Toezicht de conceptversie beoordeeld. Zij vonden de inhoud herkenbaar en hebben de kwaliteitsrapportage goedgekeurd. De bewoners hebben inmiddels in hun woonhuis een aantal ingebonden exemplaren van de bewonersversie van de kwaliteitsrapportage ontvangen. Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de kwaliteitsrapportage 2018? De kwaliteitsrapportage en de bewonersversie zijn beiden te lezen via onze website. Indien u naar aanleiding van de kwaliteitsrapportage vragen of opmerkingen mocht hebben, dan horen wij dat graag!