Samenwerking met Koninklijke Visio

Veel mensen met een verstandelijke beperking, hebben ook een visuele beperking. Uit onderzoek blijkt dat 2% procent van de totale bevolking een visuele beperking heeft. Bij mensen met een verstandelijke beperking is dat cijfer veel hoger: minimaal 25%! Dit komt niet altijd duidelijk naar voren. Het kan zijn dat een bewoner door zijn visuele beperking minder goed functioneert of angstig gedrag vertoont. De bewoner kan de wereld om zich heen dan nog moeilijker begrijpen.

Op basis van deze gegevens mogen we aannemen dat er ook binnen ZorgWiel bewoners zijn die een mindere of beperkte visus hebben. Deze kan hen belemmeren in hun dagelijks leven. Alle reden om een samenwerking met Koninklijke Visio aan te gaan.

Koninklijke Visio is een Nederlands expertisecentrum, met een vestiging in Nijmegen, voor onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele beperking. Samen met medewerkers van Koninklijke Visio wordt in het woonhuis gekeken wat de bewoner met een visusprobleem wél kan. Hoe kunnen de mogelijkheden van de bewoner worden vergroot? En wat kan de begeleiding daarin betekenen? Vaak zijn er moeilijke vragen waar ouders, verzorgers of begeleiders antwoord op zoeken. Visio biedt ondersteuning met onderzoek en advies. De vragen of problemen van begeleiders of ouders/belangenbehartigers zijn het uitgangspunt. Visio werkt met behulp van observatie, video-interactiebegeleiding en teamscholing. Aan de hand hiervan wordt de eigen kracht van de bewoner en het team versterkt.

In september hebben de teamleiders en staf van ZorgWiel aan den lijve ondervonden wat het betekent een beperkte visus te hebben. Zij kregen een indrukwekkende workshop van twee medewerkers van Koninklijke Visio. Ook het aansluitende bezoek aan het muZIEum in Nijmegen was confronterend. Het muZIEum is een museum in Nijmegen dat bezoekers laat ervaren wat het is om te leven met een visuele beperking. Je wordt er rondgeleid door begeleiders met een visuele beperking. Een heel bijzondere ervaring!  Een bezoek is zeker aan te bevelen.

Als er binnen een woonhuis twijfels zijn over de visus van een bewoner kan Koninklijke Visio worden ingeschakeld voor nader onderzoek en advies. De teamleider van het woonhuis van uw zoon, dochter of familielid, of Herman de Jong geeft graag meer informatie.