Vanuit de Raad van Toezicht

Onze medewerkers hebben zich de afgelopen maanden onvermoeibaar ingezet voor onze bewoners. Dit is niet onopgemerkt gebleven, zoals blijkt uit de waardering die wij mogen ontvangen van ouders en familieleden van bewoners. De Raad van Toezicht spreekt ook haar dank en waardering uit:

Vanuit directe waarneming en uit de verslaggeving van de staf horen wij hoe jullie op vele creatieve manieren de aan jullie zorg toevertrouwde bewoners van ZorgWiel onder moeilijke omstandigheden ondersteunen in deze bijzonder nare tijd. Hierbij wordt vaak uit het oog verloren dat jullie ook een eigen leven hebben met gezin en familie en realiseren we ons niet altijd dat dit een grote fysieke en mentale lenigheid van jullie vraagt om er toch steeds weer te zijn voor onze kinderen, broers of zussen.

Dit te doen vraagt compassie voor het vak en liefde voor de mensen die ons en hun naaste omgeving zo hard nodig hebben als het gaat om zorg en ondersteuning in het dagelijkse leven.

In deze bijzondere en nare tijd zijn maatregelen getroffen die voor iedereen in onze samenleving moeilijk zijn en zeker voor de bewoners van onze wooninitiatieven.

Het missen van de kus en/of de knuffel komt voor hen extra hard aan en wordt wellicht geaccepteerd maar niet begrepen. Jullie zijn er dan en vangen zo goed als mogelijk dit gemis en de vragen op en zijn de constante factor in hun leven.

Onze gedachten staan ook stil bij de huizen waar het virus heeft toegeslagen en het tragische overlijden van een bewoner van Octopus. Hier heeft de begeleiding met groot risico voor zichzelf en hun naasten zich op buitengewone wijze onderscheiden in de zorg die zij hebben geleverd.

Deze extra inzet kan niet geëist worden maar ontstaat vanuit een motivatie die een hele belangrijke drijfveer vormt en bepalend is voor de keuzes die we maken in ons leven.

Wij beseffen allen dat we er nog lang niet zijn en dat we een wellicht lange moeilijke weg nog te gaan hebben, maar op deze wijze zie ik die toekomst met veel vertrouwen tegemoet en dank ik jullie mede namens de voltallige Raad van Toezicht voor jullie inzet.

Wim F. Prins