Vanuit onze Medewerkersraad

26 November is de Medewerkersraad weer bij elkaar geweest. Zij hebben onder andere gesproken over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 van start gaat. Dit houdt in dat er voor medewerkers met een oproep- of een tijdelijk contract hogere sociale lasten moeten worden betaald. Dit is voor ZorgWiel aanleiding geweest om voor de woonhuizen in de regio Arnhem-Nijmegen en Noordoost-Brabant twee kleine ‘flexpools’ samen te stellen. De medewerkers van deze pool hebben een vast contract met onze stichting en zijn flexibel in te zetten in twee of drie woonhuizen in genoemde regio’s. 

Het Jaarplan 2020 is toegelicht en er is uitleg gegeven over de Begroting 2020. Er is een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg 2020-2021 afgesloten met een aanzienlijke salarisverbetering voor de medewerkers. Dat is natuurlijk fijn, maar dat had natuurlijk effect op de Begroting 2020. Ten slotte is besproken dat ZorgWiel het binnenkort mogelijk maakt dat medewerkers kunnen gaan sporten met korting. In januari krijgt iedereen daar meer informatie over. 

Een kijkje in de keuken….

Jullie vragen je misschien wel eens af hoe sommige ‘bedrijfsvoeringszaken’ geregeld worden binnen ZorgWiel. Het leek me daarom leuk jullie een kijkje in de keuken te geven bij de keuze en aanschaf van het kerstpakket, dat collega’s en vrijwilligers inmiddels hebben ontvangen. 

De voorbereidingen beginnen al een aantal maanden voor de kerst. Eerst bedenken we hoe we het dit jaar willen aanpakken, rekening houdend met het beschikbare budget. Elk jaar helpen twee medewerkers met het uitzoeken van het kerstpakket. Dit jaar waren dat Femke Derks (geWoon) en Raoul Cremers (Ganzenvlucht). Met ons drieën zijn we op een vrijdagochtend naar de kerstpakkettenafdeling van de Sligro gegaan. Je moet je voorstellen dat je in een grote showroom komt met allerlei food en non-food artikelen. We zochten eerst een hoofditem uit en daarbij artikelen die bij het hoofditem passen. We zijn een ochtend met veel plezier bezig geweest om twee verschillende pakketten samen te stellen. 

Voor beide pakketten hebben we een thema bedacht, op basis waarvan je het kerstpakket kon kiezen: ‘Zomers fris’ of ‘Winters warm’. De inhoud bleef nog steeds een verrassing totdat je het pakket thuis kon uitpakken! Net als vorig jaar hadden we de eindejaarsbijeenkomst bij Old Inn in Ottersum, waar iedereen dus een keuze voor één van beide thema’s kon maken. Hopelijk zijn jullie blij met de gemaakte keuze en het pakket.

Zijn er onder jullie collega’s die ook graag een keer mee willen met het uitzoeken van het kerstpakket, geef dat dan aan mij door. Wie het eerst komt…..!

Zijn jullie verder benieuwd naar andere zaken die binnen Bedrijfsvoering worden geregeld, laat mij dat dan weten. Wie weet komen die een volgende keer aan bod. 

Jeanet Kerckhoffs, stafmedewerker Bedrijfsvoering