Afscheid de Boterbloem

Op 31 mei jl. is het begeleidingsteam gestopt op de Boterbloem. Dit betekent dat de samenwerking tussen de bewoners, ouderinitiatief de Spil en ZorgWiel formeel is geëindigd. 

Van de 9 bewoners hebben 4 een nieuwe woonplek gevonden bij zorginstellingen in de buurt. De overige 5 bewoners hebben besloten om op de Boterbloem te blijven wonen en krijgen zorg van een nieuwe zorgaanbieder. Alle bewoners hebben afscheid van elkaar, de locatie en het begeleidingsteam genomen. Dit was goed en positief om het zo af te sluiten.

Het begeleidingsteam heeft natuurlijk ook afscheid van elkaar genomen. Voor een aantal begeleiders was het niet niks om na bijna 18 jaar de bewoners en de locatie achter te moeten laten. Overigens gold dit voor het hele team. Op 1 juni is het hele team inclusief flexmedewerkers, stagiaires en ondersteuningsmedewerker nog 1 keer bij elkaar gekomen en hebben zij door middel van een actieve fiets-trein-tocht door de bossen van Landerd flink de benen aan het werk kunnen zetten. Tijdens het fietsen kregen ze een heftige regenbui te verwerken, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Ongestoord – al dan niet – met regencape aan – ging de tocht dwars door de bossen. Toen het avontuur door de bossen erop zat, leken het net “verzopen katjes”. 

Maar gelukkig mochten ze allemaal mee naar het huis van één van de collega’s die samen met een andere collega de dag keurig van een activiteit, en heel veel lekkers hadden voorzien. Tijdens een verrukkelijke BBQ waar ook 4 leden van de staf bij aansloten is nog stil gestaan bij de individuele inzet van de collega’s op de Boterbloem. Er is volop gememoreerd hoe het was, dat ze als team zo fijn met elkaar gewerkt hebben en dat het natuurlijk jammer is dat die samenstelling na die dag voorbij zal zijn. Gelukkig is er de troost dat alle collega’s bij ZorgWiel blijven en elkaar op de een of andere manier ergens wel weer zullen zien.

Dit was de laatste bijdrage voor de nieuwsbrief. Bedankt voor het lezen van onze bijdragen de afgelopen jaren. Alle goeds gewenst!