Bericht vanuit de bewonersraad

De bewonersraad van ZorgWiel is gewend om op jaarbasis minstens vier keer te vergaderen. Voor de staf van ZorgWiel zijn deze vergadermomenten van belang om te horen wat er leeft en speelt bij de bewoners in de woonhuizen. Naast de bewoners die deel uitmaken van de bewonersraad sluit de voorzitter van ZorgWiel, Cor Kiers, altijd aan bij het overleg. Ook vanuit de staf is er per toerbeurt altijd iemand aanwezig om zaken te bespreken, soms met een verplichtend karakter. De bewonersraad kijkt mee naar wat de staf doet en geeft haar goedkeuring aan een aantal zaken.

Voor de bewonersraad is 2020 een vreemd jaar geweest en eigenlijk is dat nu, in 2021, nog altijd het geval. De mogelijkheden om elkaar te zien en te vergaderen zijn minimaal en wanneer dit weer kan, is bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog altijd onduidelijk.

De laatste bewonersraad, waarbij we elkaar live hebben gezien, heeft plaatsgevonden op 12 en 26 september 2020. Om zo weinig mogelijk risico te lopen is er op twee verschillende momenten vergaderd. Dat was fijn, maar niet zoals we het graag zouden willen.

In december is aan de begeleiders die de leden van de bewonersraad in het woonhuis ondersteunen gevraagd om met het lid van de bewonersraad een aantal zaken te bespreken. Zo was het van belang dat de bewonersraad haar goedkeuring gaf aan de ZorgWiel-begroting voor 2021; dat is allemaal positief verlopen en de staf van Zorgwiel heeft het akkoord van de bewonersraad gekregen.

We hopen dat we in 2021 weer snel een overleg kunnen plannen waarbij we elkaar weer kunnen zien en met elkaar kunnen bespreken wat er allemaal gebeurt in de woonhuizen.

We hopen dat we dan ook een bewoner vanuit de Vlinder welkom kunnen heten  die namens de bewoners van de Vlinder deel gaat nemen aan de bewonersraad.