Van onze Bewonersraad 19 maart 2019

De Bewonersraad kwam op 19 maart jl. bij elkaar in Ganzenvlucht in Gendt. Lisanne (Gaarman) was onze gastvrouw. Vanuit De Boterbloem neemt John Vollenberg zitting in de Bewonersraad, John woont in De Boterbloem in Zeeland. Het woonhuis dat sinds 1 januari van dit jaar bij ZorgWiel hoort. Hartelijk welkom! Vanuit de staf van ZorgWiel nam Herman de Jong deel aan de vergadering.

Lisanne heeft de notulen van de vergadering van 27 november 2018 gemaakt. Deze worden doorgenomen en er waren geen op- of aanmerkingen. Lisanne wordt bedankt voor het goede werk.

Er was voor de Bewonersraad een brief binnengekomen van het Zorgkantoor van VGZ. In april of mei komt er een bijeenkomst van VGZ voor Bewonersraden. Daarin wil het Zorgkantoor graag allerlei onderwerpen met vertegenwoordigers van Bewonersraden bespreken. Cor Wegh en Lisanne zullen de Bewonersraad van ZorgWiel vertegenwoordigen.

Herman heeft het Duurzaamheidspel meegenomen en legt dat uit. De raad speelt het spel en is enthousiast. Met het spel word je aan het denken gezet om duurzaam om te gaan met allerlei zaken, zoals: ‘hoe lang sta je onder de douche?’, wat doe je in de glasbak?’ en ‘wat doe je met oud papier?’ Het spel blijft eerst twee weken in Ganzenvlucht en daarna gaat het naar een ander woonhuis. Ieder woonhuis krijgt het spel de komende tijd een paar weken om het uit te proberen, bijvoorbeeld in het Bewonersoverleg. Daarna kijkt de Bewonersraad samen met de staf wat we er verder mee kunnen doen.

Drie jaar geleden heeft ZorgWiel onderzoek gedaan of naar de tevredenheid van de bewoners met betrekking tot de zorg en begeleiding in hun woonhuis. We noemen dat met een mooi woord: Bewonerstevredenheidsonderzoek. Het is dus al een tijdje geleden en eind dit jaar wordt er een nieuw onderzoek gehouden. Herman laat ons twee voorbeelden zien van de manier waarop je een dergelijk onderzoek kunt uitvoeren. De Bewonersraad vindt het belangrijk dat het vooral gaat over de kwaliteit van leven en de dagelijkse zorg in het woonhuis en dat alle bewoners eraan mee kunnen doen, ook al is dat bijvoorbeeld via of met ondersteuning van ouders/familie. Ook is het belangrijk dat de vragen in het onderzoek óf via de computer óf met pen en papier kunnen worden beantwoord en het liefst in een gesprek met iemand, die de bewoners daarmee kan helpen, indien nodig.
De Bewonersraad denkt nog even na over de voorbeelden en zal in de volgende vergadering een keuze maken voor één van de door Herman voorgelegde methoden.

In 2018 hebben we de eerste ZorgWiel-dag gehad in het ZooParc in Overloon voor de bewoners van alle woonhuizen, ouders/familieleden en medewerkers. Er wordt nog steeds enthousiast over deze dag gesproken. In 2019 is er geen gezamenlijke ZorgWiel-dag. De Bewonersraad en de staf hebben afgesproken om één keer per twee jaar een ZorgWiel-dag te organiseren. De eerstvolgende zal dus weer in 2020 plaatsvinden. De woonhuizen kunnen dit jaar individueel of gezamenlijk met een ander woonhuis een gezellige, leuke dag organiseren. ZorgWiel geeft daar € 35,– per bewoner voor. In de volgende vergadering wordt hier verder over gesproken. Dan moet onder andere bekend zijn welke woonhuizen samen iets organiseren.

Het is de gewoonte in de Bewonersraad dat de gastvrouw/-heer iets vertelt over zichzelf. Ditmaal vertelt Lisanne over zichzelf, haar werk, waar ze woont en werkt. Hobby’s van Lisanne zijn vooral muziek en hockeyen. En ze houdt de administratie van het woonhuis bij.

De volgende vergadering van de Bewonersraad zal plaatsvinden op 21 mei bij geWoon in Sevenum.