De nieuwe Donorwet

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet van kracht geworden.

De coronacrisis heeft op de invoering van de nieuwe wet uiteraard zijn invloed gehad. Voor die inwoners van Nederland die nog geen keuze hebben kunnen maken heeft de verantwoordelijke minister de implementatie van de nieuwe wet aangepast.

Voor de bewoners van ZorgWiel van 18 jaar en ouder geldt het volgende:

Bewoners van 18 jaar en ouder die nog niet staan ingeschreven in het Donorregister ontvangen na 1 september 2020 in plaats van na 1 juli 2020 een brief. In deze brief wordt gevraagd een keuze te maken over orgaandonatie en dit vast te leggen in het Donorregister.

De brieven zullen niet allen tegelijkertijd verzonden worden, dit zal per postcodegebied gaan. De bewoners kunnen binnen zes tot negen maanden na 1 september de brief verwachten.

Voor de woonhuizen van Zorgwiel betekent dit: De woonhuizen in Uden, Zeeland en Schaijk ontvangen in november en december een brief. De woonhuizen in Sevenum ontvangen in december en januari een brief. De woonhuizen in Gendt, Velp, Elst en Nijmegen ontvangen in januari en februari een brief.

Als er geen reactie op de brief gegeven wordt krijgt de bewoner na 6 maanden weer een brief.

Als deze brief niet ingevuld wordt teruggezonden zal in de Donorregistratie ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ worden geregistreerd. Het is dus van belang een reactie op de brief te geven als een bewoner na overlijden niet wil dat zijn organen ter donatie worden aangeboden.

Voor veel van onze bewoners is het erg lastig om een weloverwogen keuze te maken om donor te worden of niet. Uiteraard kunt u een beroep doen op onze medewerkers in de woonhuizen om over deze beslissing met bewoners in gesprek te gaan.

Onderstaande website geeft daar informatie over in begrijpelijke, gesproken taal voor veel van onze bewoners.

www.hoewerktorgaandonatie.nl