De plannen van ZorgWiel in 2020

2020 new year calendar abstract colorful circles template

ZorgWiel maakt ieder jaar een plan voor het nieuwe jaar. Sandra heeft ons, aan de hand van pictogrammen, de belangrijkste zaken voor 2020 verteld.

ZorgWiel heeft nu elf woonhuizen en daar komen er de komende twee/drie jaar nog vijf bij.

De Vlinder in Schaijk: dit huis wordt nu gebouwd en is na de zomer van 2020 klaar. 

’t Klavier in Uden: dit huis wordt volgend jaar gebouwd. 

WoonDroom in Wijchen: dit huis wordt misschien volgend jaar ook gebouwd. 

Majstro in Nijmegen en Uniek in Uden: deze huizen worden later gebouwd. Als deze huizen klaar zijn, komen er geen nieuwe woonhuizen meer bij. ZorgWiel wil niet te groot worden, zodat we elkaar allemaal blijven kennen en aandacht houden voor elkaar!

Aan het einde van dit jaar wordt de uitslag van het Bewonerstevredenheidsonderzoek bekendgemaakt. 

De afgelopen maanden hebben de persoonlijk begeleiders de vragenlijst besproken en ingevuld met de bewoners. In de eerste vergadering van 2020 wordt de uitslag met de Bewonersraad besproken en bekijken we samen wat we misschien nog beter kunnen doen binnen ZorgWiel. We zijn benieuwd!

Voor onze bewoners blijven we luisterversies van de Nieuwsbrief maken, zodat iedereen goed op de hoogte blijft van waar we mee bezig zijn. We zullen een paar stukken die moeilijk te lezen zijn voor bewoners, zoals de Klachtenregeling en de Gedragscode, begrijpelijker maken en opschrijven voor jullie.

Van de woonhuizen De Strang, Villa Ramon en geWoon maken we volgend jaar een kort filmpje voor op onze website. We merken dat medewerkers, die bij ZorgWiel willen komen werken, eerst graag iets willen zien over het dagelijks leven in de woonhuizen. Dat kan dus door de filmpjes van onze woonhuizen op de website van ZorgWiel. Een paar maanden geleden is er zo’n nieuw filmpje van De Blitz op de site gekomen. Iedereen vindt die heel mooi!

Ook gaat de Bewonersraad nadenken over een nieuwe voorzitter en bekijken we of het mogelijk is om in de toekomst op zaterdagen te vergaderen. Verder is het plan dat in ieder woonhuis een begeleider gaat samenwerken met het lid van de Bewonersraad. Dit houdt in dat de vergadering samen wordt voorbereid en ervoor wordt gezorgd dat de notulen goed worden besproken in het Huiskamer- of Bewonersoverleg.

Tot slot was er nog een speciale verrassing. In de vorige vergadering van de Bewonersraad kwamen er zoveel leuke en spontane ideetjes voor de ZorgWiel-dag in 2020, dat we samen met de Bewonersraad een ZorgWiel-weekend gaan organiseren. We doen dat ook, omdat ZorgWiel in 2020 vijf jaar bestaat en dat is reden voor een extra feestje toch? 

De datum is al bekend: van vrijdagmiddag 5 juni tot zondagochtend 7 juni. Cor Kiers komt in januari of februari bij jullie in het Bewoners- of Huiskameroverleg om uitleg geven over het programma.

De staf van ZorgWiel heeft er heel veel zin in om dat weekend samen met de Bewonersraad voor te bereiden en met jullie feest te vieren in dat weekend! 

Verder heeft de Bewonersraad uitleg gekregen over het geld dat ZorgWiel in 2020 krijgt voor de zorg die we iedere dag bieden en hoe dat geld wordt besteed.