Inhoudelijk thema: wettelijke vertegenwoordiging

We vinden het bij ZorgWiel belangrijk om altijd te kijken naar wat de bewoner zelf kan. Ons uitgangspunt is dat de bewoners die wij ondersteunen wilsbekwaam zijn. Toch kunnen mensen met een beperking niet altijd overal zelf over beslissen, bijvoorbeeld omdat het lastig is om de gevolgen van keuzes te overzien, of omdat iemand vanwege een ernstige meervoudige beperking (EMB) echt niet zelf kan beslissen.

Dan is het belangrijk om goed vast te leggen waar wel en waar niet zelf over beslist kan worden. Een betrokken familielid, mentor, bewindvoerder of curator kan dan helpen bij moeilijke beslissingen. Een wettelijk vertegenwoordiger kan tijdelijk of voor een langere periode worden aangesteld.

Beschermen tegen misbruik en verkeerde beslissingen

De wettelijk vertegenwoordiger beschermt de bewoner tegen beslissingen waarvan hij/zij de consequenties niet kan overzien. De vertegenwoordiger helpt de bewoner om zo veel mogelijk zelf te beslissen over zijn/haar eigen leven. Een wettelijk vertegenwoordiger wordt benoemd door de rechter en moet jaarlijks verantwoording afleggen.

  • Een mentor let op persoonlijke belangen en helpt beslissingen te nemen over bijvoorbeeld: zorg, dagbesteding, medicatie en woonsituatie.
  • Een bewindvoerder let op de financiële belangen en helpt beslissingen te nemen op het gebied van geld en regelt administratieve en financiële zaken, zoals de belastingaangifte.
  • Een curator let op de persoonlijke belangen en de financiële belangen tegelijkertijd. Een curator wordt benoemd wanneer een mentor én bewindvoerder samen niet voldoende bescherming bieden.

Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet over kunnen beslissen. Het is belangrijk hier op tijd zorgvuldig aandacht aan te besteden om onduidelijke situaties en misverstanden te voorkomen. Wanneer u een beschikking van wettelijke vertegenwoordiging heeft dan ontvangen wij deze graag. Deze beschikking voegen wij toe aan het dossier van de betreffende bewoner. 

LVB: Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is meedoen in de samenleving erg belangrijk. Vaak is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet over kunnen beslissen en of ze een wettelijk vertegenwoordiger hebben. Als de wettelijke vertegenwoordiging niet bij de kantonrechter is vastgelegd, ben je voor de wet volwassen zodra je 18 bent.

VB: Voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk om eigen keuzes te maken. Vaak is niet goed vastgelegd waar ze zelf wel of niet over kunnen beslissen en of ze wel of geen wettelijk vertegenwoordiger hebben. Als de wettelijke vertegenwoordiging niet bij de kantonrechter is vastgelegd, ben je voor de wet volwassen zodra je 18 bent.

EMB: Bij mensen met een ernstig meervoudige beperking is het belangrijk dat er een mentor én een bewindvoerder of een curator is benoemd. Zij worden door de wet en andere instanties erkend als degene die ‘in plaats treedt van’ degene met een ernstig meervoudige beperking. Zij hebben recht op alle relevante informatie, en beslissen wat er gebeurt.

Kijk op www.rechtspraak.nl voor meer informatie.