Aan de slag met Presentie!

Op 8 november vindt de tweede ZorgWiel-themadag voor onze medewerkers plaats. Voor deze dag hebben we een inspirerende locatie gevonden, namelijk het uit 1196 stammende pand van de Commanderie van Sint Jan in Nijmegen, gesticht door Graaf Alardus, wie kent hem niet! We gaan er aan de slag met ‘Presentie’. De Presentie-benadering is ontwikkeld door Andries Baart en houdt zich bezig met de vragen ‘wat is goede zorg?’ en ‘wat doet een goede zorgverlener?’

De Hemel, prachtlocatie in Nijmegen

Sinds 1999 is in dit pand restaurant annex brouwerij ‘De Hemel’ gevestigd.

In ‘De Hemel’ staat ons niets in de weg om er met alle ZorgWiel-medewerkers een mooie dag van te maken. In de ochtend gaan we aan de slag met ‘Presentie’. De Presentie-benadering is ontwikkeld door Andries Baart en houdt zich bezig met de vragen ‘wat is goede zorg?’ en ‘wat doet een goede zorgverlener?’. Het gaat bij deze benadering niet in de eerste plaats om het oplossen van problemen of het behalen van resultaten, maar om bewoners erkenning te geven in wat zij meemaken, hen te waarderen om wie zij zijn en hen het gevoel te geven de moeite waard te zijn. Centraal staan aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de ander, kijken vanuit het perspectief van de ander en steeds bedacht zijn op wat echt goed is voor de ander (en niet alleen uitgaan van wat je zelf denkt dat goed is). De introductie van de Presentie-benadering op onze medewerkersdag wordt zorgvuldig voorbereid en zal ook na de themadag een vervolg krijgen.

Logo Presentie

Het middagprogramma is zeer divers en actief. Wat dat precies inhoudt, houden wij nog even geheim…  Binnenkort zullen wij laten weten hoe de dag is verlopen en medewerkers hun ervaringen met u laten delen via deze website en de Nieuwsbrief.