Nieuws uit de Medewerkersraad

Voor het eerst sinds februari kwam de Medewerkersraad begin december weer bij elkaar, door corona zijn er twee vergaderingen helaas niet doorgegaan. 

Het was fijn om elkaar weer eens te ontmoeten!

We begonnen met het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot afgelopen jaar in de verschillende woonhuizen. De staf sprak haar bewondering en respect uit voor de wijze hoe in alle woonhuizen in korte tijd de problemen werden opgepakt en zo mogelijk verholpen. Een groot compliment voor de medewerkers!

Ook werd de begroting voor volgend jaar doorgenomen en goedgekeurd. Een aantal te bespreken thema’s voor 2021 werden vastgesteld, waaronder de verlaging van de werkdruk en de samenstelling van de Medewerkersraad. ZorgWiel groeit door tot circa 15 woonhuizen en met een vertegenwoordiging uit elk woonhuis wordt de Medewerkersraad erg groot. De leden gaan nadenken in welke vorm dit voortgezet kan worden. Een alternatief zou kunnen zijn dat er uit alle drie de regio’s 1 of 2 vertegenwoordigers in de Medewerkersraad plaatsnemen, waarbij het wel belangrijk blijft dat alle teams betrokken blijven. Al met al een vruchtbare bijeenkomst.