Themadag medewerkers: bewonderen en verwonderen!

Op donderdag 8 november jl. heeft de jaarlijkse themadag voor medewerkers plaatsgevonden. Dit keer was de locatie in De Hemel, een prachtig pand in Nijmegen met een rijke historie. Bij het welkom werden de jarigen die dag, Joke Kiers en Sandra Simons, uit volle borst toegezongen en is hun een mooie bos bloemen uitgereikt.

Logo Presentie

Yvon van Noort en Judith Leest van Stichting Presentie vulden het ochtendprogramma in met uitleg over de Presentiebenadering. De Presentietheorie is ontwikkeld door prof. Baart en geeft vooral inzichten, taal en reflectie-instrumenten om voortdurend te kunnen nadenken over het eigen zorg handelen en dat beredeneerd en verantwoord te kunnen sturen. Presentie is iets dat je als collega’s met elkaar leert en onderhoudt en dat je moet blijven oefenen.

Voorafgaand aan deze dag is Yvon in onze woonhuizen geweest om, zoals zij het zelf noemt ‘professioneel rond te hangen’ en zo een indruk te krijgen van de sfeer en het reilen en zeilen. Het was hartverwarmend te horen hoeveel mooie en waardevolle dingen Yvon in de woonhuizen heeft gezien. In de presentatie had Yvon dat verwerkt onder ‘Bewonderen’. Een paar voorbeelden daarvan:

  • Relationeel werken: medewerkers schemeren continu door hun rol als professional heen ………. gewoon menselijk
  • Aansluiten: oprecht tegemoet komen aan wat bewoners nodig hebben en wat belangrijk is in hun leven, waar zij behoefte aan hebben of waar zij mee worstelen
  • Lijden en troost: Het is bewonderenswaardig hoe professionals voor bewoners zorgen , juist en ook als zij het zwaar hebben

Een groot compliment voor onze medewerkers!

Maar ook ‘Verwonderen’, vragen zoals:

  • Gesprekken met ouders: hoe ga je om met het dilemma: ontwikkeldoelen versus ontspanning/rust/’thuis zijn’
  • Wat noemen we professioneel: Hoe persoonlijk/betrokken mogen we zijn?
  • Welke rol spelen afspraken/regels/protocollen en waar zijn deze op gebaseerd?
  • Samenwerken binnen het team: hoe kunnen we constructief omgaan met verschillen?

Juist met deze vragen gaan we in 2019 aan de slag met in het voorjaar een vervolgsessie in ieder woonhuis afzonderlijk. Een mooi traject, helemaal passend bij de kernwaarden van ZorgWiel.

 

Daarna was het tijd voor een lunch, die ook lekker buiten in het zonnetje kon worden genuttigd.
Iedereen kon ’s middags een keuze maken uit vier workshops: een wandeling met een gids door Nijmegen, een workshop bierbrouwen en -proeven, een koffiebranderij- en proeverij, of bonbons maken (en proeven). 

 

Deze leerzame en leuke dag is voorbijgevlogen! Dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad, blijkt wel uit de waardering een 8,8 (!) en de spontane reacties: “leuke, gezellige dag, inspirerend, zin om met Presentie aan de slag te gaan, interessant, menselijk, betrokken,ontspannen, wauw!, super locatie, heerlijke lunch, enz.”.