ZorgWiel heeft een vertrouwenspersoon

ZorgWiel is hard gegroeid! Op dit moment verlenen wij in acht woonhuizen de zorg en opent het negende woonhuis (geWoon in Sevenum) in september haar deuren. In totaal werken er nu meer dan 100 medewerkers in alle woonhuizen. Daarom waren wij al een tijdje op zoek naar een geschikte vertrouwenspersoon voor onze medewerkers. Een vertrouwenspersoon die zij makkelijk kunnen benaderen als ze problemen ervaren op het werk. De vertrouwenspersoon:

  • biedt medewerkers de mogelijkheid om op een veilige manier advies te vragen over ongewenst gedrag of omgangsvormen;
  • biedt een luisterend oor aan de medewerker en geeft ruimte aan emotie;
  • brengt samen met de medewerker het probleem in kaart en helpt de medewerker een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is dat het probleem intern binnen de organisatie wordt opgelost. Eventueel kan de vertrouwenspersoon namens de medewerker de melding naar de organisatie doorzetten.
  • biedt ondersteuning en begeleidt de medewerker tijdens het proces;
  • heeft een adviserende rol richting de leidinggevenden van de organisatie en een informerende rol richting de overige medewerkers;
  • informeert de medewerker in voorkomend geval over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • verwijst indien nodig door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

Voor de rol van vertrouwenspersoon zochten wij iemand die onafhankelijk is van ZorgWiel, maar wel goed past binnen Zorgwiel. Iemand die toegankelijk en makkelijk bereikbaar is. Wij zijn blij dat Ans van Gessel deze rol gaat vervullen. Ans zal de komende tijd persoonlijk kennis maken met de teams van elk woonhuis. In deze nieuwsbrief stelt ze zich alvast aan jullie voor.

“Ik ben Ans van Gessel en aangesteld als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor medewerkers van ZorgWiel. Tevens ben ik al langere tijd in deze functie voor Ziekenhuis Rivierenland te Tiel waar ik ook als oncologiefysiotherapeut werkzaam ben.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn opvang, begeleiding, advisering en ondersteuning van de melder van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan zijn intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie. Iedereen heeft recht op een prettige en veilige werksfeer dus als je op je werk wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag maak het bespreekbaar. Dit kan met een collega, leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon. Het aankomende jaar zal ik de woonhuizen een bezoekje brengen zodat wij elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.

Bereikbaarheid:

Tel nr.: 06-5141 1573

Email: ansvangessel@hotmail.com