Opleidingsprogramma 2020 voor de medewerkers van ZorgWiel

Het lijkt erg vroeg, maar de teamleiders van ZorgWiel hebben al rond de zomerperiode de opleidingswensen voor 2020 besproken in hun team. Dat is nodig om de opleidingsplannen zorgvuldig te kunnen verwerken in onze Begroting 2020. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers, zowel in teamverband als individueel.

Uit de opleidingsvragen blijkt dat de collega’s zich vooral laten leiden door de verandering in de zorgvragen van de bewoners om hen met nieuw opgedane kennis zo goed mogelijk te ondersteunen.  Een terugkerend thema is ‘de ouder wordende bewoner’. De Medewerkersdag 2019 vindt nog plaats met een vervolg over de ‘Presentiebenadering’, maar het thema voor 2020 staat dus al vast: ’de ouder wordende bewoner’!

In september heeft ZorgWiel zich ook aangesloten bij de VGN-academie.  De VGN-academie is een onderdeel van de VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De leeromgeving van de VGN-academie kent inmiddels 9 E-learningmodules, zoals Autisme, Gespreksvaardigheden en (ook binnen de VGN dus actueel) de Ouder wordende bewoner. Deze modules worden continu aangevuld met nieuwe, actuele opleidingsprogramma’s. Alle collega’s krijgen toegang tot dit leerportaal. Op deze manier kunnen zij worden ingeschreven voor verplichte modules. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om, in het kader van individuele ontwikkeling, modules te volgen waarin zij interesse hebben of zich meer in willen specialiseren.

Voor de praktische scholing maakt ZorgWiel voornamelijk gebruik van het aanbod van collega-zorgaanbieder Cello. Dat blijft zo. 

Evenals vorig jaar is de Presentiebenadering het centrale thema tijdens de Medewerkersdag op 31 oktober aanstaande. Dit is een tweejarig opleidingstraject. Vanuit de kernwaarden van ZorgWiel vinden we de Presentiebenadering van groot belang. De teams van de woonhuizen volgen verspreid in 2019/2020 drie bijeenkomsten om zich verder te verdiepen in deze benadering in relatie tot de ondersteuningsvragen van de bewoners.