Jaarplannen en begrotingen 2019

Het afgelopen kwartaal stond natuurlijk ook in het teken van plannen voor 2019, zowel inhoudelijk als financieel. De teamleiders hebben voor hun eigen woonhuis een jaarplan/activiteitenplan gemaakt. Zij hebben dat – vaak met behulp van pictogrammen – besproken met bewoners (in het Bewoners- of Huiskameroverleg), de collega’s in het maandelijks teamoverleg en met ouders/familieleden of het ouderbestuur van hun woonhuis.

Voor ieder woonhuis is het zogeheten begeleidingsrooster (de dagelijkse inzet van zorg- en begeleidingsuren) geactualiseerd. Het was fijn te constateren dat – daar waar nodig – in 2019 extra uren kunnen worden ingezet om tegemoet te komen aan de soms toenemende zorgvraag van bewoners, bijvoorbeeld omdat zij ouder worden.

Het begeleidingsrooster is de basis voor de individuele begroting per woonhuis. Alle woonhuizen werken in 2019 met het vooruitzicht op een positief begrotingsresultaat. Daardoor kunnen we met elkaar ook een beetje sparen en een klein vermogen opbouwen voor ZorgWiel als geheel.

Het Jaarplan 2019 en de Begroting 2019 voor ZorgWiel zijn op 12 december door de Raad van Toezicht vastgesteld. De Bewonersraad, de Medewerkersraad en de teamleiders hebben ook uitleg gekregen over de inhoud van deze plannen. Hun suggesties en ideeën zijn natuurlijk meegenomen. Dank daarvoor! Interesse in de inhoud van het Jaarplan 2019? Klik op deze link.