Kwaliteitskader en kwaliteitsrapportage

(van Herman de Jong)

In een voorgaande ZorgWiel Nieuwsbrief is informatie gegeven over het Landelijk Kwaliteitskader. GehandicaptenZorg en het Kwaliteitsrapport dat voor ZorgWiel opgeleverd zal worden. Graag geven we jullie een update waar we momenteel staan in dit traject.

Waarom een Kwaliteitsrapportage?

De Kwaliteitsrapportage geeft ZorgWiel en haar medewerkers informatie die helpt om de zorg aan onze bewoners te verbeteren. Eén van de informatiebronnen is het Bewonerstevredenheidsonderzoek dat eind 2016 is uitgevoerd onder bewoners en ouders/familieleden. Dit onderzoek heeft ons inzage gegeven hoe bewoners en hun ouders/belangenbehartigers de zorg van ZorgWiel beoordelen en waar mogelijk ‘winst’ te behalen is. Dit Bewonerstevredenheidsonderzoek zal in 2019 weer plaatsvinden voor de bewoners van de inmiddels acht woonhuizen van ZorgWiel.

De tweede informatiebron is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek dat in het najaar van 2017 is afgenomen. De resultaten hiervan worden besproken in de teams om daar waar mogelijk tot verbeteringen te komen,zowel op woonhuis- als op organisatieniveau. De verbeterpunten komen ook terug in de Kwaliteitsrapportage.

De derde bron van informatie zijn de Teamreflecties. Op dit moment zijn de teams van de woonhuizen bezig met deze reflecties aan de hand van een format. In dit format komen alle facetten aan bod waar we in de dagelijkse zorg aan bewoners mee te maken hebben. De steeds terugkerende vraag in de Teamreflecties is: wat gaat goed en wat kan beter? De Teamreflecties zijn eind maart afgerond.

Voor wie is de Kwaliteitsrapportage bedoeld?

Naast de teams die door de Teamreflectie en Kwaliteitsrapportage inzage krijgen in wat goed gaat en wat beter kan is de Kwaliteitsrapportage ook voor andere organisaties bedoeld, zoals de Inspectie GezondheidsZorg (IGZ) en de Zorgkantoren. Natuurlijk wordt de Kwaliteitsrapportage ook beschikbaar gesteld voor bewoners en ouders/belangenbehartigers. In de nieuwsbrief van eind juni kunnen we u zeker meer laten weten over het resultaat.