Nieuwe website ZorgWiel online

Groot nieuws: bij het uitkomen van deze nieuwsbrief staat ook de nieuwe website van ZorgWiel online! Hiervoor is veel werk verricht. Ten eerste is er goed nagedacht wat we willen op en met de website. In overleg met de ontwikkelaar is ook gekeken wat technisch mogelijk is. Ten tweede zijn er de nodige teksten geschreven, nagelezen en herschreven, foto’s gemaakt en uitgezocht enzovoorts. We hebben er veel aandacht aan besteed, omdat onze website veel wordt bezocht.

We bedanken iedereen hartelijk voor zijn of haar medewerking in de vorm van bijdragen aan teksten, korte interviews en het gebruik van foto’s.   

Op de nieuwe website staat nu – naast die van Ganzenvlucht en Octopus – ook een superleuk impressiefilmpje van woonhuis ’t Span! In september/oktober volgt het impressiefilmpje van Ons Huis in Uden. Neem snel een kijkje op de nieuwe website (www.zorgwiel.nl). We horen graag of de site de sfeer uitademt die ZorgWiel wil uitstralen: persoonlijk, kleinschalig, transparant en korte lijnen. En daarbij draait het natuurlijk vooral om de bewoners. Daarom nemen de woonhuizen in de nieuwe opzet van de website een centrale plek in.