Privacy bij ZorgWiel

Privacy is een groot goed. Binnen ZorgWiel vinden wij het heel belangrijk dat ieders privacy zo veel mogelijk gewaarborgd is en wij hebben begin dit jaar dan ook hard gewerkt om te voldoen aan de strengere eisen die vanaf eind mei gelden. Samen met de ouders, vertegenwoordigers en teamleiders werken we aan een pasklare oplossing.
Zoals de meesten inmiddels gemerkt zullen hebben zit daar helaas ook een vervelende keerzijde aan. Sommige dingen die we met zijn allen gewend waren en die vooral voor de bewoners en hun ouders/familieleden leuk en belangrijk zijn, vallen ook onder deze wetgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan het delen van foto’s van de Bewonersdag, vakantiefoto’s, nieuwsbrieven of mails waarmee iedereen die bij één van de woonhuizen betrokken is op de hoogte werd gehouden van gebeurtenissen en wetenswaardigheden. Te denken valt ook aan bewoners die dankzij het maken foto’s en filmpjes met anderen kunnen communiceren.
Voor de foto’s van de Bewonersdag hebben wij gewerkt met speciale toestemmingsformulieren. Dit is gelukt, zodat wij gelukkig toch al die mooie foto’s van een geweldige Bewonersdag kunnen delen. Bedankt voor jullie medewerking!
Voor elk nuttig en leuk initiatief waarbij de privacy van bewoners en medewerkers een rol speelt, is telkens toestemming vereist van alle betrokkenen. Daarvoor hebben wij helaas geen pasklare oplossing. Om zoveel mogelijk initiatieven binnen de woonhuizen te kunnen behouden, werken wij aan een maatwerkoplossing voor elk woonhuis. Dit najaar omschrijven wij met de teamleiders per woonhuis wat wenselijk wordt gevonden op het gebied van informatie-uitwisseling en het delen van foto’s e.d. Dit zal vervolgens worden besproken met de bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers. Wij vertrouwen erop dat wij op die manier een goede balans zullen vinden tussen het beschermen van privacy en het met elkaar blijven beleven van de mooie en soms ook verdrietige momenten in de woonhuizen.