Terugblik Raad van Toezicht op bijna drie jaar ZorgWiel

Toen we in april 2015 begonnen met Ons Huis in Uden en Gezinshuis Meiners in Velp wisten we nog niet waar we uit zouden komen en hoe het allemaal zou gaan. We hadden zo goed als mogelijk inschattingen gemaakt over het aantal initiatieven of woonhuizen, waarmee wij mogelijk zouden kunnen gaan samenwerken, maar zeker was dat allemaal niet.

Inmiddels ruim 2,5 jaar verder kunnen we terugblikken op een succesvolle tijd die, door het vertrouwen dat ouders/belangenbehartigers ons hebben geschonken en door hard werken van alle medewerkers, is gerealiseerd.

Vooruitkijkend zien we per 1 januari aanstaande Villa Ramon in Elst zich aansluiten bij ZorgWiel en zit er voor dat jaar nog meer in het vat, waar we blij mee zijn? Kortom uiterst succesvol, maar tegelijkertijd ook reden om ons te realiseren dat we iedere keer weer het ons geschonken vertrouwen dienen waar te maken door onze kernwaarden zorgvuldig te bewaken. Immers kwalitatief goede zorg in combinatie met persoonlijke contacten en volledige transparantie zijn enkele van de pijlers waarop ZorgWiel is gebouwd en dat willen we zo houden.

Veel van de wooninitiatieven zijn gestart door ouders/belangenbehartigers met het doel continuïteit te waarborgen voor hun kind over de grenzen van hun eigen bestaan heen. Hieronder ligt een derde belangrijke pijler van ZorgWiel ‘vertrouwen’ in de continuïteit, niet alleen wat goede zorg betreft maar ook die van de organisatie. Het is vanuit die achtergrond dat wij ontzettend blij zijn dat Sandra Simons ervoor heeft gekozen om op termijn het stokje van Bert Vedder over te nemen en ZorgWiel te gaan leiden. Zoals gezegd op termijn en dat betekent dat Bert en Sandra zeker tot 2020 samen op zullen lopen in een situatie waarin Bert langzaam afbouwt en Sandra met gelijke tred zal opbouwen om uiteindelijk de leiding van Bert over te nemen.

Met de feestdagen in het vooruitzicht en een goede toekomst voor ZorgWiel dank ik namens de Raad van Toezicht ouders/belangenbehartigers voor het ons geschonken vertrouwen en alle medewerkers van ZorgWiel voor hun inzet en wensen wij u goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe.

Wim F. Prins, voorzitter