Terugblik van onze Raad van Toezicht

Op 1 januari 2019 verwelkomen wij ons 10een 11woon-/gezinshuis: De Boterbloem in Zeeland (provincie Brabant) en Gezinshuis Angerlo. Voor ZorgWiel is dat een mijlpaal die tegelijkertijd bevestigt dat de door ons destijds uitgesproken ambitie niet overdreven, maar haalbaar is gebleken.

Bovenal is het reden om dankbaar te zijn dat ouders/belangenbehartigers ons het vertrouwen hebben gegeven om de zorg voor hun kinderen, broers of zussen op ons te nemen. Als geen ander realiseren wij ons dat dit de verplichting met zich brengt om datgene wat wij hebben afgesproken waar te maken.

Tijdens de vergaderingen die de Raad van Toezicht met de staf van ZorgWiel heeft, komt dit onderwerp regelmatig voorbij in allerlei vormen die bij elkaar opgeteld de kwaliteit van onze dienstverlening bepalen. En die trachten wij zo zorgvuldig mogelijk te bewaken.

Ook realiseren wij ons dat wij een organisatie van mensen zijn. Mensen maken soms fouten, hoezeer zij ook hun best doen dit te voorkomen. Gelukkig ervaren wij de relaties met ouderbesturen als echt open en transparant waarmee de ruimte is geschapen om alles wat bijdraagt in de verbetering van onze dienstverlening te bespreken en ons op die manier scherp te houden.

Met de feestdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht dankt de Raad van Toezicht ouders/belangenbehartigers voor het ons geschonken vertrouwen, onze medewerkers voor hun inzet voor onze kwetsbare bewoners, de vrijwilligers die regelmatig hun bijdrage leveren in de woonhuizen en de staf van ZorgWiel voor hun niet aflatende inspanning om dit alles in goede banen te leiden.

Namens mijn beide collega’s, Carla Janssen en Coronus Veraa, dank ik u allen en wens ik u goede feestdagen toe met allen die u lief zijn in de hoop elkaar in het nieuwe jaar weer in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Wim F. Prins, voorzitter Raad van Toezicht