ZorgWiel levert ISO-certificaat in

Binnen ZorgWiel vinden we kwaliteit heel belangrijk. Wij vinden het ook heel belangrijk dat alle betrokkenen (bewoners en hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers) dit in de dagelijkse praktijk ervaren. Dat betekent dat wij maatwerk willen bieden en rekening willen houden met verschillende mogelijkheden en wensen. Kortom: wij willen niet alleen alles op papier goed geregeld hebben, maar ook in de praktijk.

In 2017 heeft ZorgWiel een ISO-certificaat verkregen als bewijs dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Elk jaar komt een onafhankelijke instantie, DEKRA, controleren of ZorgWiel nog steeds aan alle kwaliteitseisen voldoet. DEKRA praat niet met bewoners en familieleden, maar controleert vooral of alles wel goed is vastgelegd in regels en procedures.

Op 1 en 2 februari heeft DEKRA weer een controle uitgevoerd bij ZorgWiel. DEKRA heeft de staf, Ons Huis en De Blitz bezocht. Voor Ons Huis kwam deze controle kort na het overlijden van Jac Fransen. DEKRA heeft hierover vragen gesteld en wij hebben uitgelegd hoe wij, in nauw overleg met de familie van Jac, de medewerkers in Ons Huis en met de medebewoners en hun familieleden, afscheid hebben genomen van Jac. Tot onze verbazing heeft DEKRA geoordeeld dat wij daarmee niet voldoen aan de (schriftelijke) kwaliteitsnormen.

Om het ISO-certificaat te behouden zouden wij een uniforme handelwijze rond het overlijden van een bewoner moeten vastleggen en met elke bewoner/wettelijke vertegenwoordiger een schriftelijke overeenkomst moeten sluiten, waarin zaken geregeld zijn zoals hoe lang een kamer of appartement leeg mag staan. Dat druist in tegen de kernwaarden van ZorgWiel en de manier waarop wij kwaliteit van zorg willen leveren. Wij willen maatwerk blijven leveren. Dat neemt niet weg dat wij hebben geleerd van deze ervaring en dat ook opnemen in ons kwaliteitssysteem.

Sinds dit jaar voldoet ZorgWiel aan de wettelijke kwaliteitseisen door middel van een nieuw systeem: het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitsrapport is gepubliceerd op onze website. Daarmee is het niet langer verplicht of noodzakelijk om gecertificeerd te zijn, bijvoorbeeld een ISO-certificaat. Aangezien het behouden van het ISO-certificaat ook veel tijd en geld kost, hebben wij met onze Raad van Toezicht, de Ouderbesturen van de woonhuizen en onze medewerkers de mogelijkheid besproken om het ISO-certificaat in te leveren. Wij hebben dit voorval en ons besluit om het ISO-certificaat in te leveren ook besproken met het Zorgkantoor. Zij hebben ons unaniem gesteund en inmiddels hebben wij het ISO-certificaat ingeleverd. Wij zullen voortbouwen op het nieuwe kwaliteitskader, zodat de basis goed geregeld is en wij voor het overige maatwerk kunnen blijven leveren.