Resultaat van het medewerkers tevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2019 heeft ZorgWiel weer een medewerkers tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het vorige onderzoek dateerde uit 2017. Het resultaat was toen zo goed, dat het voor ons wel heel spannend was of we weer zo hoog zouden scoren. Het resultaat van het onderzoek is bijna hetzelfde als in 2017. ZorgWiel scoort een 8,2! Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers over alle verschillende aspecten van hun werk. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden in de woonhuizen, de sfeer, de relatie metleidinggevenden en collega’s, beloning en waardering, de inhoud van het werk en doorgroeimogelijkheden.

Bij ZorgWiel werken 130 medewerkers en daarvan hebben 99 medewerkers de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Dat zorgt voor een heel hoog percentage van 76% en daar zijn we ook erg blij mee.
Uit het onderzoek komen veel positieve resultaten. Zo geven medewerkers als belangrijkste punten aan dat zij vinden dat zij belangrijk werk doen, de communicatie met leidinggevenden goed is en dat leidinggevenden vertrouwen in hen hebben, dat er een grote mate van loyaliteit is en dat het goed gaat met de organisatie.

Natuurlijk zijn er ook punten die nog verbeterd kunnen worden. Opvallend is dat het punten zijn die al vrij hoog scoren, maar waarvan medewerkers aangeven dat zij die heel belangrijk vinden. Het gaat dan vooral om de samenwerking en communicatie met collega’s, de sfeer binnen het team en aandacht voor aspecten die het werk uitdagender en interessanter kunnen maken.

De uitkomst van het onderzoek is in februari besproken met de medewerkersraad en de teamleiders van alle woonhuizen. Leden van de staf zullen de komende periode ook aanwezig zijn bij het teamoverleg in elk woonhuis. Medewerkers kunnen dan zelf input geven over wat zij belangrijk vinden en wat zij graag willen verbeteren of veranderen.

Het is mogelijk dat de input per team verschillend is. Vooral omdat uit het onderzoek blijkt dat het vooral gaat om de samenwerking, communicatie en sfeer in het team. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk input te ontvangen, zodat wij na afloop van de team overleggen een concreet verbeterplan kunnen maken. De uitkomst van het medewerkers tevredenheidsonderzoek zal ook een plaats krijgen in het traject dat elk team doorloopt met Stichting Presentie. De mogelijkheden om je binnen ZorgWiel verder te ontwikkelen en door te groeien zullen wij nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Wij nodigen medewerkers uit om hun wensen op dat gebied vooral met ons te delen. In de jaarlijkse evaluatiegesprekken (Mijn Wiel-gesprekken) zal dit onderwerp met elke individuele medewerker worden besproken.

Wij willen al onze medewerkers van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Zij zorgen voor een fijn thuis voor onze bewoners en maken het mooie werk in onze woonhuizen mogelijk. Daar zijn wij dan ook ontzettend trots op!