Van onze Bewonersraad (ook als luisterversie)

 

Door de zomervakantie was het best lang geleden dat de Bewonersraad bij elkaar was geweest. 

Op 10 september hebben zij weer vergaderd in woonhuis De Boterbloem in Zeeland. Iris was verhinderd, verder was de raad compleet. Herman de Jong was namens de staf van ZorgWiel aanwezig. 

Er was natuurlijk veel te bespreken. Eerst werden de notulen van de vergadering van 21 mei 2019 vastgesteld. Daarna alle andere agendapunten, waarover wij jullie graag vertellen. 

Het Duurzaamheidsspel
Een tijdje geleden heeft Herman in de Bewonersraad het duurzaamheidsspel laten zien. Als je dit spel speelt, leer je steeds beter om bewust om te gaan met eten, energie, de natuur en het klimaat. Jullie horen daar vast ook wel veel over op radio en tv. In het begin was er nog niet zoveel aandacht voor het spel, maar er komen steeds meer vragen en jullie zijn er enthousiast over. ZorgWiel heeft nu nog maar één spel, dat van het ene naar het andere woonhuis gaat. Daarom hebben we Herman gevraagd of er meer spellen kunnen komen. En direct al een goed bericht: de staf van ZorgWiel heeft besloten om meer duurzaamheidsspellen aan te schaffen.

Het Bewonerstevredenheidsonderzoek
In de vergadering van mei heeft Rinskje Molier van het LSR, het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap Cliëntenraden uitleg gegeven over het Bewonerstevredenheidsonderzoek binnen ZorgWiel. Ze heeft verteld hoe dit uitgevoerd wordt en welke vragen er worden gesteld.

Het onderzoek naar de tevredenheid onder de bewoners is begonnen. In september en oktober bespreken de persoonlijk begeleiders de vragen met alle bewoners, die aan het onderzoek mee willen doen. We noemen dat met een moeilijk woord: interviews. Voor de bewoners met een ernstige, meervoudige beperking worden de vragenlijsten besproken met de ouders of familieleden. De Bewonersraad hoopt dat iedereen meedoet, omdat we op deze manier samen met de staf van ZorgWiel kunnen bespreken wat er misschien nog beter kan in de woonhuizen. Het LSR maakt een rapport dat de Bewonersraad in november bespreekt met de staf. We zijn heel benieuwd wat eruit komt. 

De samenstelling van de Bewonersraad
Omdat de Bewonersraad nu al een tijd in dezelfde samenstelling bij elkaar komt, was de vraag van Herman of het goed zou zijn, als er ook eens iemand anders van een woonhuis meedoet in de Bewonersraad. Dat is in een paar woonhuizen besproken en er staan opvolgers klaar als iemand van de huidige leden van de raad zou stoppen. 

Zorgkantoor van VGZ
De Zorgkantoren betalen de zorg en begeleiding die ZorgWiel geeft in de woonhuizen. Daarom willen zij ook graag weten of de zorg goed is en/of de bewoners tevreden zijn. ZorgWiel maakt daarvoor ieder jaar een Kwaliteitsrapport. In de vergadering van mei is de Bewonersversie van het Kwaliteitsrapport besproken met de Bewonersraad. Ook hebben alle woonhuizen een paar boekwerkjes gekregen om het rapport te bespreken in het Huiskamer- of Bewonersoverleg.

Jessica Diepenhorst van het Zorgkantoor van VGZ wil daarom graag de volgende vergadering van onze Bewonersraad bijwonen om het rapport te bespreken. De Bewonersraad heeft geen bezwaar en Jessica is van harte welkom. 

Gezinshuis Meiners
Vanuit het gezinshuis Meiners zit er geen bewoner in de Bewonersraad. Zij zouden het fijn vinden als de Bewonersraad een keer bij hen thuis in Velp zou willen vergaderen. De Bewonersraad vindt dit een goed idee en stelt voor om de eerste vergadering in 2020  te houden bij  Gezinshuis Meiners in Velp. We nemen het op in het vergaderschema van de Bewonersraad voor 2020.

Berichten vanuit de Huiskameroverleggen
Lisanne vertelt dat er in Ganzenvlucht een paar nieuwe begeleiders zijn komen werken. In Ons Huis zijn de huisregels besproken en er is op 1 september een ‘broers- en zussendag’ gehouden. Thomas is daar erg enthousiast over. In de woonhuizen ’t Span en De Blitz is een korte film gemaakt voor de website van ZorgWiel. Mensen die interesse hebben om in een woonhuis van ZorgWiel te wonen of te werken, krijgen door het filmpje een beeld van de sfeer en het dagelijks leven.

Dagjes-uit in 2019
In 2018 vond de eerste ZorgWieldag voor alle bewoners plaats. We doen dat samen met de staf van ZorgWiel iedere twee jaar. Daarom was er dit jaar voor ieder woonhuis geld om zelf een leuke activiteit te organiseren. De meeste woonhuizen hebben er enthousiast gebruik van gemaakt met voorbeelden als een dagje naar de Efteling, een huifkartocht, een gezellige barbecue, een excursie naar Panorama Mesdag of een bezoek aan het Omniversum. Een paar woonhuizen maken nog plannen. Maak er gebruik van, het kan nog tot eind dit jaar! 

ZorgWiel-dag 2020
We keken ook al vooruit naar de ZorgWiel-dag 2020. We moeten natuurlijk vroeg genoeg beginnen met de voorbereidingen. De Bewonersraad doet dat samen met de staf. Er kwamen al een paar ideeën, zoals een boottocht over de Maas, bowlen, een sportdag, een muziek-workshop, danswedstrijden, pizza’s maken, wedstrijden tussen personeelsleden en muziek van de band van Ganzenvlucht. De leden van de Bewonersraad gaan in de Huiskamer- of Bewonersoverleggen met hun huisgenoten bespreken wat zij leuk vinden en wat de ideeën zijn. 

Gastheer John aan het woord

Het is de gewoonte dat de gastheer van het woonhuis iets vertelt. John Vollenberg woont nog niet zo lang in woonhuis De Boterbloem. Er wonen 15 bewoners. Zij hebben nogal verschillende begeleidings- of ondersteuningsvragen. Soms maakt dat het wel wat lastig, zeker als je gezamenlijk dingen wil doen. De één vindt dat leuk, een andere bewoner soms niet en is meer op zichzelf. John is wel trots op wat er binnen De Boterbloem in korte tijd is bereikt. John werkt bij IBM in Oss. Hij heeft een hechte vriendengroep en heeft veel interesse in de Formule 1-races.

26 november komt de Bewonersraad weer bij elkaar. We praten dan over de plannen van ZorgWiel in 2020, de ZorgWiel-dag en Jessica Diepenhorst komt dan als gast.