Van onze Medewerkersraad

 

ZorgWiel is sinds de start in 2015 hard gegroeid: van 2 naar inmiddels 11 woonhuizen en al ongeveer 130 medewerkers! Daardoor is ZorgWiel formeel verplicht om een Ondernemingsraad voor de mede-werkers op te zetten. Hier hadden de medewerkers geen interesse in, vooral omdat de meesten tevreden en blij zijn. Dat is natuurlijk heel fijn om te horen, maar ZorgWiel vond dat er toch iets opgezet moest worden en kwam daarom met de ‘Medewerkersraad’. Door de naamsverandering kregen meer collega’s interesse en kon de Medewerkersraad van start gaan. 

Op 8 mei 2018 hebben we onze eerste vergadering van de Medewerkersraad gehad, waarbij iedereen nog even ‘de kat uit de boom keek’. De vergaderingen worden elke keer in een ander woonhuis gehouden. Het is leuk om te zien hoe verschillend de woon-huizen zijn. 

Maar wat doen we daar nu allemaal in de Medewerkersraad?

Uit elk woonhuis neemt een medewerker deel aan de Medewerkersraad. Ook zijn Sandra (voorzitter), Bert, Herman en Jeanet (verslaglegging) aanwezig. We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om over allerlei onderwerpen te praten. Zo geeft de staf uitleg over allerlei zaken, zoals de begroting, het kwaliteitsrapport en  woonhuizen die nog bij ZorgWiel zullen aansluiten. Ook de medewerkers brengen onderwerpen in, zoals het hoge percentage (langdurig) verzuim in de woonhuizen dat in de meeste gevallen niet-werk gerelateerd is en wat we hieraan zouden kunnen doen. Hier komen dan ideeën uit, waar de staf weer mee aan de slag gaat.

Ook hebben we gesproken over de invulling van de Medewerkersraad en hoe die in de toekomst kan worden vormgegeven. In onze laatste vergadering hebben we het hier uitgebreid over gehad. Bijna iedereen was het erover eens dat we geen echte Ondernemingsraad willen worden. Voornamelijk omdat hier nog meer tijd in gaat zitten. We gaan liever op deze voet verder, waarbij de staf en medewerkers zaken op de agenda zetten en de medewerkers mee kunnen denken over kwesties op organisatieniveau. 

Ook is de Medewerkersraad goed voor een stukje verbinding tussen de verschillende woonhuizen.

Nu de Medewerkersraad ruim een jaar bezig is, leren de deelnemers elkaar steeds beter kennen, waardoor het ook een gezellige vergadering is. Tussendoor wordt er veel gelachen, maar uiteraard worden ook de serieuze zaken besproken.

namens de Medewerkersraad,

Daisy van Vliet, persoonlijk begeleider A De Blitz