Voorstellen MIC-commissie ZorgWiel

De MIC-commissie bestaat uit vijf leden.  Zij zijn werkzaam binnen verschillende woonhuizen. Doordat er vanuit de verschillende woonhuizen medewerkers aangesloten zijn, draagt dit bij aan een brede blik op de verschillende meldingen. De MIC-commissie brengt elk jaar een jaarverslag uit welke is op te vragen bij de voorzitter van de MIC-commissie.

De preventieve taak van de MIC-commissie komt het best tot zijn recht als alle incidenten of bijna-incidenten worden gemeld. In verband daarmee
rust op iedere werknemer de plicht alle incidenten 

of bijna-incidenten te melden. Het doel van het melden van (bijna) incidenten is om inzicht te verkrijgen, waardoor wij op organisatieniveau of
op woonhuisniveau kunnen sturen op het verminderen of voorkomen van incidenten.

De MIC-commissie heeft inzage in de meldingen
die gemaakt worden naar aanleiding van incidenten en calamiteiten rondom bewoners en medewerkers. Door middel van registratie en analyse van deze meldingen, kunnen trends hierin worden waargenomen. Het doen van verder onderzoek
naar oorzaken kan een vervolg zijn. Op basis hiervan kunnen adviezen en aanbevelingen worden gegeven aan teamleiders of de Staf van ZorgWiel. 

De MIC-commissie vergadert elke 3 maanden
ca. 1,5 uur op de verschillende woonhuizen.

Foto Mic Commissie

V.l.n.r. Raoul Cremers, Marianne van den Groenendal,

Camillia Weijs, Judith Baltussen en Jennifer Millenaar

—–

Raoul Cremers, Persoonlijk begeleider, Woonhuis Ganzenvlucht, Gendt. 

Marianne van den Groenendal, Persoonlijk begeleider, Gezinshuis Meiners, Velp

Camillia Weijs, teamleider Ons Huis, Uden

Judith Hagens, Persoonlijk begeleider, Woonhuis Octopus

Jennifer Millenaar, manager zorg en kwaliteit, voorzitter jennifermillenaar@zorgwiel.nl