Samenwerken met De Spil-De Boterbloem in Zeeland (NB)

Half september zijn wij opnieuw benaderd door het Ouderbestuur van Stichting De Spil om de mogelijkheden te onderzoeken de zorgverlening van de bewoners in De Boterbloem in Zeeland te organiseren. Daar moesten wij eerlijk gezegd wel even goed over nadenken want de voorbereidingstijd was bijzonder krap. Na een gezamenlijke bespreking met alle ouders/familieleden van de bewoners was onze conclusie dat we op één lijn zaten qua missie, visie en kernwaarden van waaruit wij ons werk willen doen. We zijn vervolgens hard aan de slag gegaan: gesprekken met medewerkers (collectief en individueel), gesprekken met ouders/familieleden over de belangrijke aspecten in de dagelijkse zorg voor hun familieleden en werving van een teamleider voor De Boterbloem. De invulling van deze functie is immers heel cruciaal in ons zorgconcept. De kersverse teamleider Anke Korbmacher stelt zich in deze Nieuwsbrief aan u voor en is inmiddels al aan het werk voor De Boterbloem. We hebben heel wat uurtjes doorgebracht in het lokale dorpscafé D’n Brouwer. We waren er ‘kind aan huis’.

Nu drie maanden verder mogen we vaststellen dat de voorbereidingen positief zijn verlopen en dat we met elkaar een goed gevoel hebben over een verantwoorde start per 1 januari aanstaande.

In De Boterbloem wonen 15 bewoners die allemaal zelf hun appartement huren van de woningstichting. Zij kunnen ook gebruikmaken van een gezamenlijke ontmoetingsruimte/huiskamer en keuken. De bewoners hebben heel verschillende ondersteuningsvragen. Sommige bewoners hebben relatief veel verzorging nodig, bij anderen ligt hun hulpvraag vooral op het gebied van begeleiding en structuur aanbieden. Een mooie uitdaging voor het team van De Boterbloem.

De Boterbloem, Zeeland (NB)

Op 20 november was er een geslaagde kennismakingsbijeenkomst tussen de bewoners en de staf van ZorgWiel. De bewoners hadden zich daarop goed voorbereid en hadden veel concrete vragen voor de staf. Zij wilden natuurlijk heel graag weten of zij de voor hen vertrouwde begeleiding zouden behouden. Een groot deel van het bestaande team treedt ‘in de nacht van oud en nieuw’ in dienst bij ZorgWiel, maar er zijn ook een paar nieuwe, enthousiaste collega’s aangesteld.