Stichting Woonvorm Gendt en ZorgWiel gaan samenwerken

Het Ouderbestuur van deze stichting heeft na zorgvuldige overwegingen en voorbereidingen en in nauw overleg met alle betrokken ouders/wettelijk vertegenwoordigers de keuze gemaakt om de zorg en ondersteuning voor hun zoons en dochters te gaan betrekken van onze organisatie. 

De ouders hebben ruim 10 jaar geleden het initiatief genomen voor de ontwikkeling en totstandkoming van een kleinschalige woonvorm in het mooie Gelderse dorp Gendt. Dat heeft geleid tot De Strang, een prachtig appartementencomplex middenin het dorp voor 12 bewoners. De leeftijd van de bewoners varieert van 25 tot 62 jaar en ook hun ondersteuningsvraag is heel verschillend met voor sommige bewoners naast een verstandelijke beperking ook epilepsie of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). 

De komende maand worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een soepele, maar zorgvuldige overgang van de zorgverlening van de huidige aanbieder naar ZorgWiel per 1 mei aanstaande.

Wat hebben de ouders/het Ouderbestuur nu bewogen om deze overstap te maken? Niemand beter dan de ouders zelf kunnen dat verwoorden! 

Op of over de drempel…. ?     

Waar doen we het voor: de bewoners van De Strang. Zij zijn het middelpunt in hun woonhuis: met grotendeels dezelfde begeleiders en meer persoonlijke aandacht.

Na een hele periode van wonen van onze kinderen in De Strang in Gendt, leek het een andere kant op te gaan. De toekomstvisie voor onze kinderen was en blijft: een mooi appartementencomplex, gerealiseerd met behulp van de lokale woningcorporatie, die duidelijk oog had voor de sociale kant van hun werkterrein, aangevuld met een zorgverlener die dagelijks goede zorg en ondersteuning verleent.
Wie doet ons wat? Wij gingen aan de slag! 

Met behulp van een grote landelijke zorginstelling werden plannen gesmeed en uitgevoerd. Ook de zorginstelling was geporteerd van kleine woonvormen, de zogenaamde ouderinitiatieven. Toen kwam de landelijke zorginstelling erachter, dat het steeds moeilijker werd om de touwtjes aan elkaar te knopen. 

Wij werden geconfronteerd met zaken als:
– misschien kunnen we op termijn niet meer de zorg bieden die jullie vragen
– we moeten bestaande locaties gaan uitbreiden: groter, meer bewoners,
of misschien wel locaties samenvoegen. 

Het werd ons steeds duidelijker dat Philadelphia kleine woonvormen in principe niet meer levensvatbaar achtte. Dat was de alarmbel die voor ons afging en ons als ouders van De Strang deed besluiten: ‘ammenooitniet’!

Wij hebben eerst intern geïnventariseerd wat we zochten, namelijk: 

– een zorgverlener zonder gebouwen

– een zorgverlener zonder bestuurlijke tussenlagen

– een zorgverlener die open kaart speelt

– een zorgverlener die met en niet over ouders, belangbehartigers praat.

Dit betekende: 6 maanden zeer intensief overleg, regelen, praten, uitzoeken.

Een besluit nemen met alle betrokkenen. Unaniem gingen alle ouders, belangbehartigers, akkoord met de overgang naar onze nieuwe zorgaanbieder:

Nu staan we op de nieuwe drempel.

We hebben in de afgelopen jaren een uitstekende zorglocatie kunnen realiseren en we hopen dat De Strang nu weer toekomstbestendig is en blijft.

En zoals in de aanhef verwoord: Voor de bewoners blijft veel hetzelfde of wordt het beter:

het behoud van hun eigen woonhuis met veelal dezelfde, vertrouwde begeleiding, meer uren begeleiding en voor de medewerkers en ons als ouders kortere communicatielijnen.