Uniek Sporten – Uniek Wandelen

De afgelopen maand hebben we contacten gelegd met Uniek Sporten in Gelderland met als doel: meer sportmogelijkheden creëren voor onze bewoners. Het initiatief is voortgekomen uit het leefstijltraject vanuit De Strang in 2017 en krijgt dit jaar een vervolg met drie verschillende thema’s, namelijk: bewegen, ontspanning en sporten. De aftrap was een mooie wandeling in de omgeving van Nijmegen, georganiseerd door Uniek Wandelen. Veel bewoners van De Strang liepen hierin mee en hebben hiermee een welverdiende medaille ontvangen!

Inmiddels heeft Uniek Sporten een presentatie verzorgd voor de teamleiders van onze woonhuizen. Voor ieder woonhuis krijgen we vanuit Uniek Sporten een regionale contactpersoon. Deze contactpersoon wordt ingeschakeld zodra er vragen zijn van onze bewoners op sportief vlak.

Voor meer informatie kijk op: www.unieksporten.nl